Sensorer:

Anvendelig TMR posisjonssensor

Ny robust lineær TMR-basert strøfeltsensor skal muliggjøre nøyaktige lengdemålinger i industri- og forbrukerprodukter.

Publisert

Infineon Technologies AG kombinerer nå sin velprøvde ekspertise innen magnetiske posisjonssensorer med sin etablerte lineariserte tunnelmagnetoresistanse (TMR) teknologi gjennom lanseringen av den magnetiske posisjonssensoren XENSIV TLI5590-A6W. Sensoren kommer i en pakke på silisiumskivenivå og skal være godt egnet for lineær- og vinkelbasert inkrementell posisjonsdeteksjon.

Enheten er kvalifisert for industri- og forbrukerapplikasjoner i henhold til JEDEC-standarden JESD47K og kan brukes som erstatning for optiske kodere og resolvere. Den skal også egne seg godt for posisjoneringsobjektiver for zoom og fokusjustering i kameraer.

TLI5590 er en lavfeltssensor med Infineon TMR-teknologi som er utviklet for høyvolumssensorsystemer. Som et resultat tilbyr sensoren ultrahøy følsomhet, lavt jitter og lavt strømforbruk. Sammenlignet med lineære Hall-sensorer skal TMR-sensorer tilby bedre linearitet, lavere støy og lavere hysterese. Det høye signal-til-støyforholdet og den lavere effekten muliggjør kostnadseffektive magnetiske design med lavere batteriforbruk, heter det.

Som et resultat muliggjør den nye sensoren nøyaktig deteksjon med raskt skiftende retninger. TLI5590 består av to TMR Wheatstone-broer, hvor TMR-motstanden avhenger av retningen og styrken til det eksterne magnetfeltet. I kombinasjon med en multipolmagnet gir hver bro et differensielt utgangssignal, dvs. sinus- og cosinussignaler. Disse kan viderebehandles for relativ posisjonsmåling.

Powered by Labrador CMS