Oppdatering av Wize-standarden

Den trådløse kommunikasjonsstandarden Wize er nå oppdatert med en spesifikasjon for samsvarstest.

Publisert

Wize, som markedsføres gjennom Wize Alliance, er en 169 MHz teknologi for industriell IoT, med egenskaper som lang rekkevidde, høy objektgjennomtrenging og lang batterilevetid.

Wize-protokollen ble spesifikt utviklet nettopp for å kople sammen objekter som kan være vanskelige å nå, og for å sikre implementering over store områder (f.eks. byer) der det kreves integrasjon i trange miljøer, slik som smartmålere, offentlig belysning, energistyring av bygninger med mer.

Protokollen er basert på Wireless M-Bus mode N som allerede har vært i bruk gjennom flere år i millioner av gass- og vannmålere i kommersiell drift.

For å sikre nettverkssamsvar og interoperabilitet mellom enheter og gateways har Wize Alliance nå utgitt en «Conformance Test Specification».

Det norske selskapet Radiocrafts, som også er medvirkende medlem i Wize Alliance, leder utviklingen av denne testspesifikasjonen. Selskapet tilbyr også en Wize Gateway emulator som beskrives som et verktøy for å implementere disse testene på en enkel måte.

Alliansen har for øvrig kontakt med laboratorier som vil kunne ta seg av den formelle samsvarstesten og utstede sertifikater, opplyser Radiocrafts. Foruten emulatoren tilbyr de RF-modulen RC1701HP-WIZE.

Protokollen er i utgangspunktet en toveis kommunikasjonsprotokoll for sensoravlesing og -styring, med gode sikkerhetsfunksjoner, stort dekningsområde og lang batterilevetid (mer enn 15 år). Implementeringen skal være enkel, ettersom teknologien krever lite utstyr (et kommunikasjonsobjekt og en konsentrator). Det kreves ingen repeatersystemer, paring eller kompleks programmering av sensorer.

Powered by Labrador CMS