Energioptimalisering:

Oslo. Foto av e_rasmus, Getty Images Signature, Kiona.com

Norge en sinke – trenger IoT og KI

Energioptimalisering er mulig, men det mangler intensiver for en potensielt formidabel klimagevinst, ifølge proptechselskapet Kiona.

Publisert

Bygg- og anleggsnæringen er blitt kalt en miljøversting. EU og Norge har som mål å redusere klimautslippene med 55 prosent innen 2030. Energioptimalisering er en av de viktigste bidragene for å nå dette målet. Men hvorfor får energieffektivisering så lite oppmerksomhet i forhold til potensialet?

Mulighetene for kutt i utslippene er enorme når 75 prosent av bygg i Europa ikke er energieffektive. Det er anslått at 95 prosent av disse fortsatt vil være i bruk om 30 år. Proptech – teknologi for bygg og eiendom – kan være en nøkkel når det kommer til å utnytte det store klimapotensialet.

Alternativ til kraftutbygging

NVE slår fast at energieffektivisering av bygg kan være et raskere og mer effektivt alternativ til utbygging av ny kraft.

I Norge alene har Sintef regnet ut at potensialet er enormt. Vi kan spare 16TWh i yrkesbygg hvert år. Regjeringens mål er bare 10TWh innen 2030.

Viktor Vitell, CMO i Kiona

– For å nå EU-målet om 55 prosent i reduksjon i utslipp innen 2030, må byggesektoren redusere sine utslipp med 60 prosent, sier Viktor Vitell, markedssjef i proptechselskapet Kiona.

Han legger til: – I utgangspunktet et hårete mål, men fullt mulig. Vi har teknologien, men byggsektoren mangler fremdeles nok intensiver og subsidier for å hente ute en formidabel klimagevinst i form av energioptimalisering.

Tempo må opp

– Å drive med gode ENØK-tiltak som å isolere, satse på bergvarme, varmepumper og solceller tar tid. Skal vi klare å redusere utslippene med 60 prosent fra Europas bygg innen 2030, må tempoet i rehabilitering opp fra dagens nivå på én prosent. Det umiddelbare uttaket ligger i IoT og AI som verktøy for å energioptimalisere Europas bygninger.

Ny teknologi

Gisle Glück Evensen, Partner i Summa Equity.

Ny og innovativ teknologi er nødvendig for å fremme en bærekraftig byggsektor, mener Gisle Glück Evensen, Partner i det bærekraftige oppkjøpsfondet, Summa Equity.

Glück Evensen argumenterer for at fordelene med energioptimalisering i byggsektoren er stor, og oppfordrer selskaper til å satse.

Vinn-vinn

– Byggsektoren representerer en betydelig del av klimagassutslippene og har alle muligheter til å være en viktig pådriver for en grønn omstilling. Studier viser at programvareløsninger som de Kiona leverer er den mest kostadseffektive måten å redusere energiforbruk i bygg. Teknologien legger med dette til rette for en «vinn-vinn» situasjon både for miljøet, sektoren og det enkelte selskap, sier han.

Etterlyser satsing

Vitell etterlyser flere subsidier og mer satsing på energioptimalisering skal vi nå klimamålene før 2030.

– Det som er bra, er at vi har løsningene. Det som er synd, er at det går for tregt. Vi tror på intensiver og bedre subsidier for energieffektivisering som lavthengende frukt som har en veldig stor effekt på klimautslippene, sier han og slår fast:

– Det er ingenting å vente på. Vi har løsningene klare. De er velprøvde og brukes i over 50 000 små og store bygg i Europa allerede.

Powered by Labrador CMS