Med det injiserte mediet Galden integrert i dampfaseloddesystemene i Condenso-serien, har Rehm benyttet en fremtidssikker, bærekraftig løsning, mener produsenten.
Med det injiserte mediet Galden integrert i dampfaseloddesystemene i Condenso-serien, har Rehm benyttet en fremtidssikker, bærekraftig løsning, mener produsenten.

Bærekraftig bruk av materialer i dampfaselodding

Et lukket sløyfeprinsipp og aktiv Galden-filtrering utviklet av Rehm Thermal Systems skal sikre bærekraftig kondenslodding – helt i ånden til den sirkulære økonomien, i følge produsenten.

Publisert

I de siste årenes sosiale og politiske debatt har spørsmålet om hvordan man kan redusere ressursforbruket og hvordan man kan resirkulere avfall mer fornuftig blitt mye mer aktuelt. En løsning som har kommet ut av dette er konseptet sirkulær økonomi, som nå finnes i en rekke nasjonale, regionale og internasjonale strategier. Målet med den sirkulære økonomien er å transformere det tidligere lineære økonomiske systemet – som fungerer i henhold til flytprinsippet «take-make-waste»– til et system fokusert på ressursbevaring, resirkulering og avfallsforebygging.

Galden-tanken for filtrering.
Galden-tanken for filtrering.

Med det lukkede sløyfesystemet for det injiserte mediet Galden integrert i dampfaseloddesystemene i Condenso-serien, har Rehm benyttet en fremtidssikker, bærekraftig løsning helt fra starten, heter det.

Prinsippet er like effektivt og ressursbesparende. Etter lodding starter vakuum- og/eller kjøleprosessen. Samtidig ekstraheres og renses prosessgassen. Det skapes et vakuum under ekstraksjonen – dette garanterer rask tørking av lodde- og prosesskammeret og dermed minimere tap når produktene kommer ut.

Galden renses med granulat.
Galden renses med granulat.

Ekstrahert Galden filtreres og renses for urenheter ved hjelp av granulat. Således kan ca. 99,9 % av mediet gjenvinnes. Den rensede væsken oppbevares i en beholder ved romtemperatur og gjøres tilgjengelig for videre prosesser. Det betyr at det ikke er noen fordampningstap og ingen energitap. På grunn av den hermetiske forseglingen av prosesskammeret (som også er et vakuumkammer), forhindres også «fordampningstap» under lodding. I tillegg til minimal vedlikeholdsinnsats, reduseres også driftskostnadene ved lavere middels forbruk, hevdes det.

Systemene i Condenso-serien kan også utstyres med en vakuumprosess. Denne vakuumteknologien brukes i en lang rekke prosesser. Oksidasjon reduseres i tørke- og bindingsprosesser, og påliteligheten til loddeforbindelser økes ved reflow-lodding ved å redusere hulrom. Produktfeil reduseres, livssyklusen til sluttproduktene forlenges og til slutt gis et ytterligere bidrag til implementeringen av en bærekraftig sirkulær økonomi i elektronikkproduksjon, sier Rehm.

Powered by Labrador CMS