Kvinner og teknologi

Patentstyrets Elisabet M. Fosse ønsker flere kvinnelige oppfinnere.

Få kvinnelige oppfinnere søker patenter

Ferske tall fra Patentstyret viser at kun 4,9 % av oppfinnerne i fjorårets norske patentsøknader var kvinner. Dette er det laveste nivået siden 2011.

Publisert Sist oppdatert

Høyeste andel kvinnelige oppfinnere i patentsøknader i denne perioden ble notert i 2015/2016 – da den lå på godt over 7 %.

Teknikkområdet med flest kvinnelige oppfinnere

For søknader med kvinnelige oppfinnere isolert sett, utgjør teknikkområdet «menneskelige nødvendigheter» den største andelen, med 33 % i perioden 2018 - 2022. Denne kategorien omfatter blant annet oppfinnelser relatert til landbruk, fiskeoppdrett, næringsmidler, klær og fottøy, møbler og husholdningsartikler, legemidler samt sport og spill.

Tabellen viser en fallende kurve for patentsøknader fra kvinner.

Norge henger etter

Statistikk fra utenlandske patentorganisasjoner viser høyere andeler av kvinnelige oppfinnere enn utviklingen vi ser i Norge: En oversikt fra WIPO (World Intellectual Property Organization) viser at andelen kvinnelige oppfinnere i patentsøknader i 2021 lå på 16,5 %, globalt. Tall fra EPO (Det europeiske patentverket) viser at andelen kvinnelige oppfinnere har økt jevnt og trutt, og i 2019 var den på ca 13 %. I Danmark, Sverige og Island ligger kvinne-andelene nærmere europeisk nivå.

Tap av innovasjonskapasitet

– Det er bekymringsfullt at vi i stedet for en økning i antall kvinnelige oppfinnere, ser en langvarig nedgang i Norge, sier avdelingsdirektør Elisabet Mæland Fosse i Patentstyret. – Patentering er en viktig motor i norsk innovasjon, og tallene fra 2022 viser at Norge kan gå glipp av viktig innovasjon og potensielt nye produkter og tjenester, sier Fosse.

Powered by Labrador CMS