TestForum 2022

NTF Testforum 2022 er årets viktigste møteplass for alle som er involvert i produksjonstest, valideringstest og annen test av elektronikk.
NTF Testforum 2022 er årets viktigste møteplass for alle som er involvert i produksjonstest, valideringstest og annen test av elektronikk.

Programmet er klart for NTF TestForum 2022 i Drammen

TestForum ‘22 vil bli arrangert på Scandic Ambassadeur Hotel, Drammen, 29.-30. november. Her blir det mulighet for å få viktig informasjon og nettverksbygging med mange internasjonale spesialister.

Publisert

Det to dager lange NTF TestForum er den store, årlige begivenheten for testpersonell i de nordiske og de baltiske landene. Deltakerne er nøkkelpersoner fra industrien samt internasjonale leverandører av test- og måleutstyr og løsninger. TestForum-arrangementene tilbyr teknisk relevante presentasjoner om metodikk, verktøy, moduler/instrumenter, tilgjengelig teknologi og beste praksis.

Erfaringsutveksling

Målet med NTF er å legge til rette for et forum der testingeniører og annet dyktig personell innen test av elektronisk kan utveksle erfaringer, ideer og annen kunnskap med relevans for det teknologiske testfeltet for elektronisk industri i Norden og Baltikum. For tiden er hovedinteressefeltet for NTF produksjonstesting av kretskort og systemer, men foreningen ønsker å være åpne.

NTF-styret arrangerer åpne møter med konkrete temaer som forventes å være av interesse for medlemmene. I tillegg til disse møtene har styret også ansvar for planleggingen av TestForum, en årlig konferanse som vanligvis avholdes i slutten av november.

Om NTF

Nordic Test Forum (NTF) ble etablert under TestForum 2001. En gruppe fra norsk elektronikkindustri hadde nettopp avsluttet et toårig prosjekt om Produksjonstest, og deltakerne ønsket å opprettholde nettverket. Dessuten var British Industry Test Forum til stede på konferansen, og en lignende organisasjon kunne imøtekomme behovene til den nordiske elektronikkindustrien.

Medlemskap er gratis

Er du involvert i produksjonstest, valideringstest og/eller inspeksjon av elektronikk, og er ditt faglige arbeid knyttet til aktiviteter i Norden og/eller Baltiske land som testfagmann, designingeniør, produsent, leverandør av løsninger, konsulent eller lignende? Da oppfordrer NTF deg til å registrere deg som medlem av Nordic Test Forum.

Detaljer og viktige datoer er tilgjengelig på nettsiden: www.nordictestforum.org

Powered by Labrador CMS