Sterkt for NORBIT i første kvartal – kontraktproduksjon bidro mest

NORBIT rapporterer inntekter for første kvartal på 235,2 millioner kroner, som tilsvarer en økning på 58 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før. EBITDA-resultatet mer enn doblet seg i samme periode og endte på 43,9 millioner kroner.

Publisert

– Vi er i god rute mot å nå vårt mål om å passere 1 milliard kroner i inntekter i år. Alle våre segmenter viser fremgang, med vekst på topplinjen og bedret lønnsomhet. Til tross for at vi har lagt bak oss et kvartal som vanligvis er sesongmessig svakt for segmentet Oceans, leverer vi de nest høyeste kvartalsinntektene noensinne, sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

Kontrakter og segmenter

Segmentet Oceans leverte inntekter på 80,8 millioner kroner for første kvartal, med en EBITDA-margin på 32 prosent. Inntektene steg 18 prosent fra samme kvartal i 2021. I løpet av kvartalet vant Oceans en kontrakt på 15 millioner kroner for flere Winghead i80s sonarer og en ordre på 20 millioner kroner for flere Guardpoint undervannsovervåkingssonarer.

Segmentet Connectivity rapporterte inntekter på 63,7 millioner kroner og en EBITDA-margin på 22 prosent. Inntektene mer enn tredoblet seg fra første kvartal i fjor. Sterk etterspørsel etter produkter i undersegment Intelligent Traffic Systems (ITS) og oppkjøpet av iData bidro til inntektsveksten.

Det ble vunnet flere viktige kontrakter i kvartalet, inkludert en ordre på 30 millioner kroner fra Toll Collect for satellitt-basert bompengeinnkreving og to kontrakter på bombrikker til en samlet verdi på 40 millioner kroner. Segmentet Product Innovation & Realization (PIR) leverte 98,8 millioner kroner i inntekter i kvartalet, og en EBITDA-margin på 12 prosent.

Høyere aktivitet innen kontraktproduksjon stod for hovedtyngden av inntekstveksten på 47 prosent fra tilsvarende periode i 2021. I løpet av kvartalet ble PIR tildelt en fireårig rammeavtale på 120 millioner kroner med et europeisk industriselskap for levering av elektroniske moduler for elektromobilitetsladeprodukter.

Komponentmarkedet

– Komponentmarkedet har i en lengre periode vært krevende. Vi har møtt denne utfordringen med en strategi med tre hovedelementer. For det første har vi bygget et sikkerhetslager med kritiske komponenter. For det andre har vi dyktige utviklingsingeniører som evner å endre designet slik at alternative komponenter kan benyttes som erstatning for komponenter som er krevende å få tak i. For det tredje har vi utnyttet den fleksibiliteten og ekstra dynamikken vi får ved å ha egen produksjon, fortsetter Weisethaunet.

Utsikter andre kvartal

Utsiktene for andre kvartal er positive, hvor man forventer økt omsetning i segmentene Oceans og Connectivity sammenlignet med årets første kvartal og andre kvartal 2021. PIR nyter godt av den generelt sterke etterspørselen innen kontraktproduksjon. Dette ventes å vedvare i andre kvartal, med inntekter på linje med første kvartal. Guidingen understøttes av eksisterende ordre. NORBITs langsiktige ambisjon er å levere organiske inntekter på mer enn 1,5 milliarder kroner og en EBITDA-margin på over 25 prosent i 2024.

Administrerende direktør Per Jørgen Weisethaunet og finansdirektør Per Kristian Reppe presenterer selskapets resultater i dag klokken 10:00. Presentasjonen avholdes hos Pareto Securities i Dronning Mauds gate 3, Oslo. Det er også mulig å følge presentasjonen via følgende link: https://invitepeople.com/events/8b99861c7a7eff63.

Kilde: NewsWeb

Powered by Labrador CMS