Sensorteknologi:

Espen Sandø (t.v.) fra Indusenz og Espen Hjortland fra Beerenberg viste frem den nye teknologien med instrumentert isolasjon under Industriuka 2024 i Porsgrunn denne uken.

Sensorer i isolasjon avslører fukt

Norskutviklet sensorteknologi integrert i isolasjon bekjemper korrosjon og reduserer vedlikeholdsutgifter for prosessutstyr i olje-/gassindustrien.

Publisert

Beerenberg lanserer i dag isolasjon med Indusenz sensorteknologi for trådløs overvåkning av korrosjon. Løsningen, All-in-one SENZ, gjør det mulig å prioritere vedlikehold der det faktisk trengs og dermed også redusere vedlikeholdsutgiftene.

Trondheim-selskapet Indusenz er grunnlagt og finansiert av norske seriegründere med mange års erfaring fra relevante bransjer og lignende sensorplattformapplikasjoner.

Utfordringsbildet

Korrosjon under isolasjon er en av de store utfordringene for energi- og industriselskap på grunn av høye vedlikeholdskostnader, produksjonstap og helse- og sikkerhets- og miljørisiko. Den største utfordringen er likevel deteksjonen; du ser den ikke. I praksis betyr dette at det brukes mye ressurser på å avisolere, inspisere og re-isolere isolasjonssystem som er fullt brukende.

Korrosjon under isolasjon

– Korrosjon under isolasjon (CUI) regnes som en av de største truslene mot den mekaniske integriteten til prosessanlegg i olje- og gassindustrien og er slik sett vanligste årsaken til uventet feil (tap av trykkdemping) og vedlikeholdskostnader for slike anlegg. Anlegges art, lokalisering og spredte aktivitet, resulterer i omfattende vedlikeholdsprogrammer der ressurser brukes til å fjerne, inspisere og etterisolere prosessutstyr (rørledninger og trykkbeholdere). Erfaring viser at en CUI-skade er funnet i en liten prosentandel av den totale rørlengden som er inspisert (<30%), noe som betyr at inspeksjons-/oppussingsprogrammer kan optimaliseres ved bruk av teknologi som sensorer for fuktighetsovervåking reduksjon i ressurser brukt til oppussing av isolasjonssystemer med faktisk gode forhold (tørre), sier Andres Rivero, Chief Engineer Materials Technology, i Equinor.

Løsningen

Denne utfordringen løses nå ved å innlemme sensorsystem i isolasjonsproduktet. Resultatet er en sikrere og mer effektiv isolasjon som samtidig overvåker, avdekker korrosjon og gir mulighet til å prioritere vedlikehold der det faktisk trengs og dermed også unngå unødig ressursbruk.

– Den nye isolasjonsløsningen identifiserer fuktighet og gir kundene sanntidsdata for å bedre kunne fokusere og prioritere vedlikeholds- og inspeksjonsarbeidet. Dermed kan vedlikeholdsprogrammene bli mer presise i bekjempelsen av korrosjon, anleggets integritet forbedres og risikoen for nedetid reduseres betraktelig, sier Morten Frøseth, administrerende direktør i Indusenz AS.

Rørisolasjon med innebygd sensorteknologi kan avdekke fukt, og dermed gjøre det mulig å forhindre korrosjon.

Slik fungerer det

Sensorteknologien som nå innlemmes i et prefabrikkert isolasjonssystem samler inn og behandler sanntidsdata gjennom et distribuert nettverk av trådløse fuktighets- og temperatursensorer og gateway-enheter. Dette gir full innsikt i temperatur- og fuktighetsnivå, plutselige variasjoner, sesongmessige forhold, barrierelekkasje, duggpunkt og vannutbredelse.

– Med sensorteknologi i et prefabrikkert isolasjonsprodukt, sparer en installasjonstid både på sensor- og isolasjonsløsning. Den instrumenterte isolasjonen vil dokumentere tørr og langvarig isolasjon i tillegg til å identifisere lekkasjepunkter og opphopning av fuktighet, og dermed være av stor verdi for industrien fremover, sier Espen Hjortland, VP Products Europe i Beerenberg.

Trondheimsbasert

Basert i Trondheim Norge, har Indusenz bygget en full-stack intern utvikling og produksjonskapasitet fra programvare- og maskinvareutvikling og elektronikkproduksjon. Alle Invenio-produkter er designet og produsert internt i Trondheim, Norge.

Beerenberg er en internasjonal aktør som har levert nyskapende serviceløsninger til industrielle virksomheter verden over i 47 år. Selskapet regnes i dag som en ledende leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på norsk sokkel og en global leverandør av isolasjonsprodukter. Selskapet er en anerkjent leverandør av bærekraftige vedlikeholds løsninger, og opplever stor etterspørsel etter robotiserte tjenester. Konsernet hadde i Q1 2024 en inntekt på 639 millioner og sysselsetter 2150 mennesker, har hovedkontor i Bergen og kontorer i Stavanger, Skien i Norge og virksomheter i Polen, Sør-Korea, Thailand, Brasil og Singapore.

 

Powered by Labrador CMS