JUBILEUM

Gylling Teknikk fyller 40 år

Norsk-svensk suksess: Gylling Teknikk AS har gått i pluss siden oppstart, selv når resten av verden har gått litt opp og ned. Det skyldes ikke minst en selvstendig rolle i konsernet, korte beslutningsveier og god støtte fra de svenske eierne, ifølge ledelsen. F.v. COO Nicolai Kaas Iversen, adm. dir. Sverre Iversen og styreleder Magnus Hagerborn (også adm. dir. i AB Gylling & Co).

Bærumsbedriften kan se tilbake på en innholdsrik historie, og forventer en spennende fremtid knyttet til elektrifisering.

Publisert Sist oppdatert

Gylling-navnet har god gjenklang i det norske markedet, fra det svenske konsernet startet et salgskontor i Norge i 1968, og spesielt etter at det ble etablert et eget norsk selskap i 1983 – for 40 år siden. Den norske grenen har i alle år vært mer eller mindre uavhengig og selvstyrt, noe både eiere og ansatte mener utgjør en stor del av suksessoppskriften.

Hytter uten strøm

Gylling var blant de første som importerte solpanel til Norge, og hadde fokus på markedet «hytter uten strøm». I tillegg til sol og vind for off-grid løsninger, så var det også fokus på batterier og elektrokomponenter. Sol og vind utviklet seg etter hvert til å bli et eget selskap: Sunwind.

Kjøpte batterifabrikk

Gylling begynte å selge Optima-batterier og i 1991 kjøpte de like godt fabrikken i Denver, Colorado, av Gates Energy. Den ble solgt igjen i 1999, og i mellomtiden hadde Gylling tilegnet seg dyrebar grunnkunnskap om kjemi, batteriproduksjon og generell batteriteknologi. Dette gjorde dem godt rustet til årene som fulgte.

Pål Sørensen (bak) i Gylling Produksjon er storfornøyd med egen utviklingsavdeling hos Gylling, her representert ved Rune Holmdal.

Inngående kunnskap

– Vi er nå et av få firmaer i Norge som har inngående og bred kunnskap om batteriteknologi, og kan bistå kunder med de mest kompliserte prosjektene. Vi ser også et økende antall forespørsler fra samfunnskritiske instanser som forsvaret, NSM og e-tjenesten, kommenterer Lars Henriksen, leder for batteriavdelingen.

Elektroteknikk og batterier

Ifølge leder for elektroavdelingen, Hans-Jørgen Norum-Hanssen, opplever man en stor synergieffekt mellom den tradisjonelle elektrotekniske virksomheten og batteriteknisk. Elektroavdelingen for øvrig lager utstyr for installasjon i bygg og industri, slik som smarthus/lysstyring, lydsystemer, tidsstyring med mer, i tillegg til merkesystemer, som er blitt et viktig område. – Vi er i dag i stand til å skreddersy systemer helt fra idé til ferdig produkt. For eksempel er IoT et stort og voksende marked, sier han.

Gylling teknikk har omfattende kompetanse og utstyr for å gjøre test og vedlikehold på bl.a. batterisystemer, ladere og vekselrettere – også for eksterne kunder. Her er Tor Håvard Aasen i sving med å sjekke utstyr fra Victron.

Kundespesifisert og produksjon

Batterisjefen selv, Jørgen Løvlie, kan bekrefte det. – Vi leverer selvsagt alt fra knappeceller til komplette systemer. Og vi har spesialister på utvikling av kundespesifiserte løsninger som er involvert i produkter til en rekke ulike anvendelser, som forsvar, maritimt, helse osv. sier han. Da Gylling Teknikk overtok tidligere Produktidé AS i 2021 (nå Gylling Produksjon), fikk man en ny og viktig samarbeidspartner på utvikling og produksjon. – Vi arbeider tett sammen med Gylling Produksjon, og har stor nytte av å ha deres folk på huset her, understreker Løvlie.

Ikke for amatører

Batteriteknikk er et område i stadig utvikling, og med krevende anvendelser er det ikke «bare» å skru sammen noe selv. «12 volt er 12 volt» kan være en usunn inngang til å designe et produkt. I tillegg er omfattende testing et viktig moment, og her kan Gylling Teknikk by på en omfattende og avansert testlab, der det skal være mulig å simulere lade-/utladingssykluser for alle anvendelser og under alle slags forhold. Alt som flyter gjennom Gylling-systemet gjennomgår både inngangs- og utgangskontroll.

Samler utvikling

Gylling Produksjon på Tofte i Hurum har nå vært i gang i to og et halvt år, med høy aktivitet både med intern produksjon og eksterne kunder. – Det å ha en utviklingsavdeling i samme hus som resten av Gylling Teknikk på Rud har vært et riktig valg, sier leder for produksjonsavdelingen, Pål Sørensen. – Dermed kommer vi tettere på oppdragsgiver, og får i tillegg bedre tilgang på personell, ettersom hovedkontoret ligger i litt mer sentrale strøk, kommenterer Sørensen.

Som eksempel på utviklingsarbeid trekker han frem et pågående prosjekt for utvikling av en trådløs gateway for en ekstern kunde. Prosjektet omfatter både maskinvare og programvare, og dreier seg om et produkt som skal danne «bro» mellom lås og WiFi/internett-tilkopling.

Gylling-selskapene i Norge gjør det bra, og det tette utviklings- og produksjonssamarbeidet mellom Gylling Teknikk og Gylling Produksjon åpner et stort potensiale for videre vekst – her representert av (f.v.) markedssjef Anja Reiler, Pål Sørensen (Gylling Produksjon) og Jørgen Løvlie.

Kortere vei til produkt

Tilgangen til egen produksjon er etter sigende blitt godt mottatt av både ansatte og kunder. Nå har man kortere vei til ferdige produkter, tettere samarbeid med produksjonskompetanse og bedre kontroll med prosessene. Mye produksjon er også hentet hjem fra utlandet. – Produksjonsvolumet øker raskt, og vi har nå ordrereserver for 60 millioner kroner, forteller Sørensen.

Prototyper og service

Tidligere hadde Gylling Teknikk småskalaproduksjon av batteriprodukter i egne lokaler. Det betyr at man fortsatt har tilgang til alt nødvendig verktøy, som sveisemaskiner etc., for å kunne bygge prototyper hurtig, ifølge Løvlie. – Dessuten gjør vi service og tester for andre leverandører, slik som Victron, forteller han.

Omfattende testfasiliteter

På samme måte utnyttes de omfattende testfasilitetene til å lage testrapporter for både egne og andres produkter. – Vi tester hvert eneste batteri, og kan «sykle» dem i årevis, fremholder Løvlie. Det gjelder ikke minst typiske temperaturområder som gjelder for Norge og Norden, der spesielt kuldeegenskapene kan være kritiske. – Vi tester alt fra bærbare systemer til store batteripakker og energilagringssystemer, legger han til. Energilagringssystemer (ESS) er for øvrig blitt et satsingsområde for Gylling. Selskapet leverer 5 kW systemer i rack, helt opp til containerstørrelse. Typiske løsninger er 10 kW for privat bruk og 40 kW for kommersielle bygg.

– Våre testfasiliteter er helt i tetskiktet i Norden, og vi kan gjøre alle slags syklustester under forskjellige forhold, og simulere årevis med bruk og produsere tilhørende testrapporter, forteller Jørgen Løvlie.

Mer avanserte systemer

– Innen batteriteknikk har det skjedd mye de senere årene, og dette har dratt med seg en større andel elektronikk, sier adm. direktør Sverre Iversen, som har vært med selskapet i alle disse 40 årene, og sett utviklingen fra den gang. – Kundene har flere ønsker og behov, og i tillegg stilles det strengere krav til sikkerhet og informasjon. Alt dette gjør systemene mer avansert, ikke minst når det gjelder elektronikkutvikling, sier han.

I tet i Norden

– Vi har over tid bygget opp tekniske team både innen batteriteknikk og BMS (batteristyringssystemer, red. anm.) samtidig som vi har kombinert ressursene i Teknikk- og Produksjonsavdelingene slik at vi har ETT utviklingsteam. I dag er vi helt i tetskiktet i Norden når det gjelder tekniske team, understreker han. – I tillegg har vi fordelen av egen, rask produksjonskapasitet. Økt elektrifisering gjør at vi tror aktiviteten bare kommer til å øke i tiden fremover. Og egen produksjonskapasitet blir viktig, påpeker Iversen.

Leverer når andre går tom

Mer krevende kunder og produkter betyr også økt fokus på gode underleverandører. Det har selskapet brukt mye ressurser på å finne, noe styreleder og representant for konsernet, Magnus Hagerborn applauderer. – Vi har kunnet levere når andre har gått tomme, påpeker han. – Mens andre har opplevd leveringsproblemer, har vi tvert om hatt vekst, fremholder Hagerborn. – Vi tok tidlig tak, og er i dag en av få leverandører med stort lager i Norge, kommenterer Iversen.

– Frie hender

Gylling Teknikk har fått operere svært uavhengig av sine svenske eiere, og alle større beslutninger er blitt tatt med stor støtte fra Sverige. – Vi har alltid hatt frie hender, og har kunne foretatt raske beslutninger og investere uten å måtte spørre først, forteller Iversen.

Entreprenørånd

Den familieeide bedriftens «grand old man», Bertil Gylling, har trukket seg tilbake fra virksomhetens styre og stell, men 95-åringen som er sønn av Gylling-grunnleggeren med samme navn, er fortsatt levende opptatt av teknikk, og riktig så fremoverlent, skal vi tro de som kjenner ham. Entreprenørånden som han og faren skapte i virksomheten er i høyeste grad levende i dagens Gylling-selskaper.

I pluss hele veien

Gylling-konsernet ble startet i Sverige av entreprenøren Bertil Gylling i 1912. Det fantes en salgsavdeling i Norge fra 1968, men det var først i 1983 det virkelige eventyret startet. Da ble aksjeselskapet Gylling Teledata AS opprettet. Kort tid etter ble Sverre Iversen ansatt. I dag er han administrerende direktør for selskapet.

Selskapet har gått i pluss siden oppstart, selv når resten av verden har gått litt opp og ned, kan Iversen fortelle.

– Da jeg ble ansatt i 1983 så var vi et lite team på 3 personer. Siden den gang har det utviklet seg til å bli et stort konsern. I dag er det 8 selskap i det norske konsernet, hvorav et i Sverige og et i Finland. Med totalt 90 ansatte nærmer vi oss en halv milliard i omsetning. Det har vært litt av en reise, sier Iversen.

Powered by Labrador CMS