Leder:

Send dem på gründerkurs

Mye er bra med norsk næringspolitikk, mens andre ting ikke henger på greip. 

Publisert

Først må det nevnes at vi lever i et godt og trygt land (enn så lenge), uten fare for å havne på gata hvis gründerdrømmen vår skjærer seg og vi må kaste kortene. Og det skjer tross alt i 80-90 prosent av tilfellene.

Det har i all tid vært klaging og syting rundt formuesbeskatning, selskapsbeskatning og annen styggedom. Og så kan man diskutere hva som virkelig hindrer innovasjon og næringsutvikling. Svaret ligger ikke nødvendigvis i enkeltårsaken, men i summen av rammevilkårene.

Når politikere skal justere strategier, budsjetter og skatteregler er det mange hensyn å ta. Hastverksarbeid – eller for den sakens skyld vedtak med ideologiske skylapper – kan få utilsiktede konsekvenser. Den såkalte exit-skatten som var ment å stoppe milliardærflukten til Sveits, har i manges øyne begrenset mulighetene for å hente ekspertise fra utlandet til gründerbedrifter. Et annet eksempel er da regjeringen bevilget milliarder til produksjon av kuler og krutt, mens midlene til FoU i små og mellomstore forsvarsbedrifter ble kuttet. Og så videre.

Vi ser et opprør i gründermiljøet, der mange krever økt forutsigbarhet i eierbeskatning, skattepolitikk for øvrig, og ikke minst en reell strategi for utvikling av nye næringer. Stikk i strid med politikernes vyer, er Norge fortsatt avhengig av oljen og vil være det i lang tid fremover. Det hjelper ikke å si at vi skal utvikle nye næringer samtidig som en grønnvasker gruveprosjekter og struper rammene for nye virksomheter. 

Ser man bort fra olje og gass, er veksten i vareeksporten lavere enn i våre naboland, og det samme er produktiviteten.

Etter vår mening burde alle politikere med et visst ansvar sendes på gründerkurs, og/eller få en grundig(ere) innføring i hva teknologiutvikling og digitalisering innebærer, og mulighetene som ligger der. Kanskje arbeidsuke i en oppstartsbedrift? Det gjelder selvsagt også hele embetsverket, som forbereder og gjennomfører disse ordningene. Det sitter utvilsomt mye kompetanse i disse organene, men en kan mistenke at bakkekontakten ikke alltid er like, eh, godt nok jordet.

I de siste utgavene av Elektronikk kan du lese både om bedrifter som er fornøyde og misfornøyde med rammevilkårene for oppstarter, nasjonalt løft for halvledere og Næringsdepartementets halvbegeistrede holdning til satsingen på mikroelektronikk i Norge.

 

Vi ønsker alle våre lesere og annonsører en riktig god sommer!

Powered by Labrador CMS