Kombinasjonen av mønsterkort, komponentdata, produksjonsdata og salg av tilbehør som kabler, stensiler og mekaniske komponenter i ett og samme verktøy har vært en viktig suksessfaktor for Elprint. Nå kommer satsingen også på test, ifølge Helge Nilsen (bak) og Knut Fjeldstad.

Elprint: Fra mønsterkort til kretskort

Elprint og Macaos Software fortsetter å klekke ut nye besparende bestillingsrutiner for mønsterkort og kretskort, inkludert BOM og pick & place-data. Og nevnte vi skreddersydde, rimelige testfiksturer?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

Det er lenge siden Elprint var en ren mønsterkort-trader, og enda lenger siden de produserte selv. I dag tilbyr de et bestillingssystem som ikke bare inkluderer mønsterkort- og paneliseringsdata, men også sanntids komponentdata og produksjonsfiler for montering. For ikke å nevne mulighet for å bestille mekaniske deler, kabelmontasje og testjigger. Blant annet.

Egne produksjonslinjer

God vekst

Covid-19 effekten har ikke uteblitt i elektronikkbransjen.

Men det ser ut til å ha vært på en mer positiv måte enn det mange hadde forestilt seg. I hvert fall om vi skal tro Helge Nilsen. Og han pleier å ha mye rett, i hvert fall.

– Det har vært vekst i både mønsterkort og elektronikkproduksjon i 2021. Det skyldes at Covid-19 har gitt økt etterspørsel etter elektronikk- og dataprodukter, men også at mange tilsynelatende har jobbet mer effektivt under pandemien, mener han.

– For vår del har det ført til et større volum av mønsterkort. Samtidig har vi oppnådd å få nesten null feil i produksjonen, forteller han.

Rett før årsskiftet flyttet Elprint til moderne og større lokaler, vegg i vegg med Aanderaa Data Instruments (Xylem Inc.). Her har de god plass for den videre veksten som Fjeldstad og Nilsen forventer.

Elprint er på god vei til å bli en aktør i produksjonsmarkedet i Norge, basert på at de i Shenzhen har egne montasjelinjer, med god kapasitet for både prototyper og langt større oppgaver. Elprint har per i dag inntatt topp-tre status av sin fabrikks kundemasse, ifølge fabrikksjefen der.

Mønsterkort og montasje

Elprint-gründer Helge Nilsen forteller at satsingen på montasjetjenester for alvor startet da Knut Herland Fjeldstad for to år siden kom inn som daglig leder i Norge, med sin omfattende erfaring fra produksjon og logistikk. Siden kretskortmontasje ble lagt inn som en integrert del i Macaos-programmet for et halvt år siden, har omsetningen økt måned for måned, og utgjør en stadig større del av totalomsetningen til Elprint.

Kresne

Mange av kundene til Elprint er blant de mer krevende i markedet, men tilbakemeldingene så langt er gode: – Vi har kresne kunder som sier at kvaliteten er like god som det de har fått fra norske montasjebedrifter – eller bedre, sier Fjeldstad. – Og ikke minst, vi har kunnet levere ferdige produkter nærmest før våre konkurrenter har kommet med et pristilbud, legger han til.

Macaos i sentrum

Som mønsterkortleverandør er Elprint fortsatt en relativt liten aktør i markedet, men økte omsetningen i fjor med i overkant av 60 %. Den økte ordreinngangen skyldes ifølge Fjeldstad først og fremst ordresystemet Macaos, som er blitt et viktig verktøy for stadig flere ingeniører.

Automatisert produksjonsunderlag

Med mulighet for import av BOM og Pick & Place-data for montasje har verktøyet ytterligere styrket sin stilling, i og med at utviklere og innkjøpere kan levere ferdig produksjonsunderlag til montasjebedriften, og/eller innhente materialkostnader og pristilbud for montasje direkte i programmet, nærmest med et tastetrykk.

Sjekker alle data

Allerede når du laster inn kortet i Macaos kan du også legge inn materialliste (BOM) og monteringsdata. Hos Elprint blir alle data sjekket, blant annet ser man etter feil i informasjon, slik som feil rotasjon, senterpunkter/plassering med mer, noe som enkelt kan rettes opp i Macaos, ifølge Fjeldstad.

Raskt og feilfritt

– Viktige parametere er designator, MPN (Manufacturer Part Number), x/y-retning og rotasjon og riktig lag. Ved hjelp av kundens komponentbibliotek og sanntids komponentdata kan vi i vaske komponentlisten, foreslå erstattere for komponenter som er vanskelige å få tak i, og få informasjon om lagerstatus og pristilbud på komponentene, forklarer han. – Alt i alt gir dette bedre informasjon til montasjebedriften, og mindre feilproduksjon, understreker Fjeldstad, som anslår at en slik gjennomgang kanskje tar ham 10 til 30 minutter, fremfor å bruke timer på manuell gjennomgang av kortdata og pristilbud. Dette forutsetter at kunde har et godt pakkebibliotek. Dess bedre bibliotek, dess raskere gjennomgang sier Fjeldstad.

Styrket kompetanse

– Få kan mer om kombinasjonen produksjon og komponenter enn Knut (Fjeldstad), skryter Nilsen. – Det har gitt oss en enorm fordel når vi skulle integrere dette i Macaos – som igjen gir oss et konkurransefortrinn, understreker han. – I tillegg har vi fått inn kompetanse på mekaniske komponenter og plast, inkludert 3D plastdesign, fremholder Nilsen. – Vi har hatt kunder på plastdeler som gikk rett til bestilling fremfor prøveproduksjon, fordi prisene uansett var uslåelig!

Lang historie

Bak disse tjenestene ligger det tung erfaring og kompetanse innen flere fagfelt, fra produksjon til logistikk. Blant annet har Helge Nilsen operert i Kina siden 2009, og har fått med seg både søtt og surt derfra. Men litt flaks skal man også ha, innrømmer han. – Vi har vært usedvanlig heldige med å finne de gode leverandørene, men samtidig ville dette vært vanskelig uten vår lange erfaring, og ikke minst våre lokale ansatte i Shenzhen.

Mer internasjonal

Nå skal Elprint «internasjonaliseres» ytterligere, med både fokusert satsing i nye land, og utvikling av en ny internasjonal nettside. – Vi skal ut i verden, slår Nilsen fast. – Vi mener at den kombinasjonen av tjenester vi tilbyr er helt unik – også utenfor Norge – og det må vi få frem. Poenget er at alt er automatisert, avslutter han.

Ferdig testede kort

Test er en viktig og gjerne kostbar del av et produkt. Nå vil Elprint gjøre kretskorttestingen både enklere og billigere.

Elprint har lenge levert testjigger (foto) for testing av kretskort, men nå skal denne tjenesten utvides og forbedres, slik at Elprint kan levere ferdig testede kort, eller levere skreddersydde testjigger til kunde – alt gjennom Macaos.

Bedre testjigg

– Vi har utviklet en enklere, men mer nøyaktig testjigg, som det er mulig å spesifisere samtidig som man bestiller kortene i Macaos, forklarer Nilsen. – I den nye løsningen har vi tatt hensyn til at man skal kunne teste kort som hører sammen, i samme testoperasjon. Dette betyr at man må forbinde kortene med konnektorer montert i testjiggen. De må da kunne trekkes enkelt av og på, uten at kortene følger med når man åpner jiggen. Dette har vi løst på en enkel måte, forklarer Helge Nilsen.

Lager testboks

Kortene kan forbindes via en hovedkonnektor med inntil 160 pinner, der det skal være mulig å beskrive hver eneste pinne i Macaos med hensyn til signaltype og testspesifikasjoner. Tanken er videre å lage en boks som koples til testjiggen, med et hovedkort/grensesnittkort der man monterer inn ulike utviklingssett som Nucleo, Arduino, Raspberry Pi osv. etter brukerens behov. – Dette er imidlertid et relativt stort prosjekt, som vi nå skal ha inn nye folk for å løse, opplyser Nilsen, som samtidig oppfordrer kandidater med trang til å gjøre sitt livsverk i Elprint, til å ta kontakt.

Gjør testing mer tilgjengelig

Bakgrunnen for nysatsingen er relativt åpenbar: – Et stort problem i bransjen i dag er at mange produkter ikke bærer kostnadene for testing. Men dersom du kan gjøre en omfattende nok test med en slik enkel jigg, vil det åpne muligheter for flere, sier Knut Fjeldstad. Forskjellen i pris mellom en tradisjonell testfikstur og en testløsning bestilt gjennom Macaos vil være dramatisk.

Nøyaktig

Elprint samarbeider bl.a. med flere danske produsenter av lydutstyr i utviklingen av testløsninger. Norske kunder er også involvert i pilotprosjektet. Delene til jiggene blir produsert i Kina, men sammenstilles (foreløpig) i Danmark og Norge. – Høy presisjon er sentralt under utviklingen, og vi må derfor i utviklingsfasen sammenstille, kalibrere, teste og forbedre dem ved våre egne testlaber i Bergen og Roskilde. Herfra sendes de videre til kunde, understreker Fjeldstad.

Brøkdel av prisen

– Når vi er i mål med utviklingen, vil produksjonen av jiggene gjøres i Kina, skreddersydd til de forskjellige bruksområdene. Da vil vi kunne levere ferdig testede kort til en brøkdel av hva det koster i dag, foruten å levere testjigger til de kundene som vil gjøre testingen selv.

Powered by Labrador CMS