Water Linked:

Oliver Skisland og Water Linked kan notere suksess for deres doppler-baserte undervannssensor. Her i våtlaben kan selskapet teste ut produktene sine gjennom å kunne flytte objekter med svært høy nøyaktighet, og bruke som «fasit» for målingene.

Ut av startup-kneika

Water Linked utvikler sensorer for undervannskommunikasjon og -navigasjon. Nå begynner det å ta av for alvor, etter markedsgjennombrudd for ett av produktene deres.

Publisert Sist oppdatert

Trondheimsfirmaet Water Linked har en lang historie, men de siste to årene har selskapet vokst fra 7 til 30 ansatte.

Sterke faggrupper

FoU-avdelingen hos Water Linked teller omkring 20 personer, og er organisert i flere ekspertgrupper som tar hånd om de ulike ekspertområdene, inkludert elektronikk, mekanikk, signalbehandling, fysikk & matte mm. – Det er essensielt å ha kontroll på alle disse fagene. Det betyr at vi har hånd om hele kjeden, understreker Oliver Skisland.

– Vi tar alle valg selv, kun styrt av kundebehov, legger han til.

Undervannsakustikk

Hovedårsaken til denne veksten er en akustisk dopplermåler, DVL (Doppler Velocity Log), en sensor som kan benyttes av undervannsroboter, inkludert ROV (fjernstyrte undervannsfartøy) og AUV (autonome undervannsfartøy) for å gi informasjon om farkostens fart og orientering – Dette produktet har allerede skaffet oss kunder i 50 land, forteller daglig leder Oliver Skisland til Elektronikk.

Disruptivt produkt

Skisland mener dette produktet har hatt en «disruptiv» effekt i markedet: – Sensoren er unik på mange måter, men først og fremst er størrelsen avgjørende. Konkurrentenes løsninger er på størrelse med en bøtte, mens vår er mindre enn en puck. Samtidig har markedet for ROVer utviklet seg fra farkoster store som oppholdsrom til mindre, rimelige og i mange tilfelle bærbare enheter, slik som norske Blueye. Men det betyr også at de ikke er i stand til å bære tunge instrumenter eller sensorer, forklarer Skisland.

Traff markedet

Da Water Linked lanserte denne løsningen, var den tilpasset et marked i kraftig vekst. – Vi traff godt, både med timing og egenskaper, konkluderer Skisland nå. I tillegg til at sensoren er liten og lett (drøyt 100 gram og 25 x 66 mm pluss kabling) er den også konkurransedyktig i pris, omkring halvparten av konkurrentenes. – På enkelte områder har den også bedre ytelse enn de største og beste. For eksempel kan den gå helt ned til 5 cm over bunnen med full funksjonalitet, påpeker han.

Water Linked utvikler all elektronikken selv, og har full kontroll på alle fagområder som er involvert i produktene.

Miniatyrisert og nøyaktig

Med sine 4 transducere kan DVLEn måle dopplereffekt så nøyaktig at den kan detektere bevegelse på millimeternivå. Dette er viktig for å kunne vite om eller hvor mye en robot beveger seg, eller kommandere den til å stå stille. Spesielt en liten ROV vil være lett påvirkelig av havstrømmer og andre bevegelser. DVL-signalet går rett inn i styreenheten i ROVen og muliggjør dermed en sanntidsfunksjon slik at ROVen kan operere uavhengig av operatøren.

Autonomi

– Dette er viktig, spesielt ettersom piloter på mindre ROV-systemer ikke alltid er profesjonelle. I tillegg muliggjør det en større grad av autonomi, sier Skisland. Water Linked har allerede produsenter av autonome farkoster på kundelisten. Også disse av den bærbare typen. For øvrig er de fleste kundene systemleverandører, slik at Water Linked bare selger sensorer i batcher, som underleverandør.

Langsiktige investorer

Selskapet har med seg tunge eiere som Equinor og Investinor som har et langsiktig perspektiv, og med en omsetning i fjor på rundt 40 millioner kroner er Water Linked godt over «startup-kneika», som Skisland kaller det. Og mer moro kan det bli.

Kjerneteknologi og gjenbruk

Denne DVL-sensoren er bare ett eksempel på anvendelse av kjerneteknologien selskapet besitter i form av elektronikk og programvare. Nå er dette produktet godt plassert i markedet. Men selskapet har flere ting på lur, og mulighetene for gjenbruk av teknologien i nye produkter er mange.

Under vann

Gir eksakt fart og orientering

DVL-sensorene har montert fire vinklede transducere som sender akustiske bølger mot sjøbunnen og måler frekvensendringen (Doppler-effekten) fra de reflekterte signalene.

En innebygd prosesseringsenhet innhenter målinger fra transducerne og en IMU (bevegelsesmåler med treakse gyro, akselerometer og kompass) og kan ut fra disse beregne fart, retning/orientering og avstand til sjøbunnen («time of flight»). Alt dette blir matet inn i et såkalt Kalman filter, som vil gi ut farten til DVL med høy grad av stabilitet.

DVL kommer i to varianter; A50 med rekkevidde 5 cm til 50 meter, og A125 med rekkevidde 5 cm til 125 meter.

Størrelse og ytelse er sensorenes viktigste fortrinn. Den minste farkosten Water Linked har fått implementert løsningen på er en liten, billig kinesisk ROV på 20 x 30 centimeter!

Den ROV-produsenten som ifølge Skisland har gjort best jobb med integreringen er imidlertid norske Blueye. De har laget et system med waypoint-referanser, som gjør det mulig å be ROVen å kjøre fra punkt til punkt. Alle norske kystvaktskip har i dag Blueye med denne implementeringen.

Hos Water Linked handler alt om undervannsakustikk og -sensorikk. I tillegg til DVL-sensorene leverer selskapet løsninger for undervanns- GPS, som benytter en kombinasjon av GPS-antenne på overflaten for lokalisering i grunne farvann. Slike løsninger brukes bl.a. i forbindelse med notvask i oppdrettsanlegg. I tillegg leverer de rene akustiske undervannsmodem i forskjellige varianter.

Ser på havbruk

Som nevnt er nye anvendelser på gang. Blant annet har de tatt akustikkdelen og laget trådløse sensorer for bruk innen akvakultur. I denne bransjen er man blitt opptatt av å måle mange parametere slik som temperatur, oksygen- og saltinnhold med mer. Det har resultert i kilometervis med kabler, og påfølgende vedlikeholdsutfordringer med brudd og kontaktfeil.

Ny portefølje

– Vi har utviklet en hel portefølje med sensorer for havbruksnæringen, der vi i stedet for kabler samler inn data via akustiske signaler, forteller Skisland. Disse sensorene, som skal ha en kommunikasjonsrekkevidde på 1 kilometer, skal være billigere å installere og mer driftssikre enn tradisjonelle løsninger. Med et «ultralavt» strømtrekk skal elektronikken kunne fungere i 2 år uten batteriskift.

Egenutviklet

Og elektronikken, den lager selskapet selv. – Det betyr at vi har kunnet tilpasse produktet optimalt, kommenterer Skisland. Denne nye produktserien skal lanseres i løpet av året, og Water Linked har allerede fått interesse fra oppdrettere i både innland og utland.

Rekruttering

Å vokse raskt er ikke bare enkelt når «alle» skal ha tak i de samme folkene. Water Linked har allerede ansatt en egen HR-sjef som skal ha fokus på ansettelser og rekruttering, og etablert en karriereside på nett. – De som er flinke kan nærmest velge og vrake blant jobber. Når de velger oss, er det gjerne fordi de kan få jobbe med produkter som har kort vei til kundene, og fordi vi har hånd på alt fra design til ferdig produkt, sier Skisland. – Og, her er alle med på suksessen, legger han til. Og så må man selvsagt ha noe rundt jobben, så det er laget interne eventgrupper som skal finne på aktiviteter.

T-kompetanse

I år har man satt i gang «Water Linked Academy», som åpner for at ansatte kan fordype seg i ett fag, samt utvide bredere med andre fag («T-kompetanse»). Dette skal gi både bedre innsikt og arbeidsflyt, og er blitt godt mottatt av de ansatte.

Powered by Labrador CMS