Mascot batterilader for Expresso:

Mascots standard 2440 LA batterilader krevde minimal tilpasning for å oppfylle kravene til Expresso lift2move-applikasjonen.

En eksempelstudie

Tilpasset batterilader gjør det enkelt for Expressos lift2move mobile søylelift.

Publisert

Hver dag skal utallige gjenstander løftes, sjaues og omplasseres, fra bildeler og skattearkiver til utstyr for helseklinikker. Og mens noen av dem nennsomt kan flyttes og anbringes for hånd, krever mange andre litt bistand. Godshåndtering er spesialiteten til Expresso, en tysk leverandør av ergonomiske arbeidshjelpemidler. Expressos nyskapende produkter tar belastningen med å løfte og flytte, og reduserer risikoen for enhver arbeidsgivers mest verdifulle ressurs: de ansatte.

Transportutstyr

Expresso har levert løsninger for å lette godshåndtering siden 50-tallet, og er anerkjent som en førsteklasses leverandør av transportutstyr i aluminium med et bredt spekter av brukervennlige, batteridrevne produkter. Expressos nyvinninger gir kundene større fleksibilitet, og gjør det mulig for bredere grupper av ansatte å påta seg oppgaver som de ellers ikke ville vært i stand til å håndtere. Dette øker produktiviteten og sikrer at de ansatte utfører godshåndteringen på en ergonomisk måte, i samsvar med HMS-kravene.

Strenge rammer

lift2move fra Expresso er et svært fleksibelt, batteridrevet mobilt løftehjelpemiddel.

I utviklingen av det nyeste tilskuddet til produktutvalget, søyleliften lift2move, var det viktig å respektere kjerneprinsippene i Expressos designfilosofi. Den modulære utformingen måtte støtte ulike løfteinnretninger for å romme alt fra bokser til tromler, og for å muliggjøre løfting, griping, vending og tipping. Videre krevdes det ulike rammeformater for å sikre god balanse med varierende belastninger, og for å kunne manøvrere i trange rom eller med utstikkende gjenstander. Den motoriserte løsningen skulle drives av et oppladbart batteri, slik at lift2move kunne fungere hele dagen og overalt i fabrikken.

Krav til enkelhet

Et grunnleggende krav til alle Expresso-produkter er at de skal være brukervennlige uten opplæring eller førerkort, selv for ansatte som kan ha fysiske begrensninger på grunn av tidligere yrkesskader. Kravet til enkelhet omfatter også det elektriske systemet og oppladingen av blybatteriene. For å få hjelp til å løse denne utfordringen henvendte Expresso seg til sin langsiktige partner, Mascot, den norske elektronikkpioneren.

Anbefalt produkt

Mascot anbefalte batteriladeren 2440 LA fra sitt brede utvalg av ladeløsninger. Laderen er beregnet på blybatterier og støtter et bredt spekter av inngangsspenning (90 – 264 VAC), noe som gjør den egnet for alle målmarkeder. Laderens 12 V, 4 A- utgang var også en perfekt match for batteriet til lift2move.

Tretrinns lading

Modellen 2440 LA inngår i en serie batteriladere som benytter en avansert tre-trinns lademetode. Til å begynne med er laderen i konstantstrømmodus. Dette gir rask lading av utladede batterier inntil batterispenningen når et normalt nivå. Deretter lades det med den angitte maksstrømmen. I denne fasen er LED-indikatoren oransje.

Automatisk

I det andre trinnet topplades batteriet i konstantspenningsmodus til strømmen faller under ladegrensen. Alternativt kan dette trinnet avsluttes av en integrert timer. LED-indikatoren forblir oransje i dette trinnet. Når ladingen er fullført, går laderen inn i det tredje ladestadiet. LED-indikatoren skifter til grønt, og laderen gir strømpulser ved sikkert flytspenningsnivå. Dersom batteriet brukes i denne fasen, går laderen automatisk tilbake til trinn én.

Mascot 2440 LA-laderens tre-trinns ladeprosess gir optimal lading for blybatterier og bidrar til å forlenge levetiden.

Anvendelig

Denne enkle og brukervennlige ladeløsningen oppfylte allerede de fleste av kravene til lift2move-applikasjonen. Laderen kan også festes til liften, for å sikre at den ikke utilsiktet blir stående koblet til en stikkontakt og glemt. Med IP67-pakning kan den trygt brukes i alle de ulike miljøene der Expressos løftehjelpemidler benyttes. Inngangen, en to-pinners IEC 320, gjør det mulig å koble til strømkabler som er kompatible med de ulike elektriske stikkontaktene som benyttes i forskjellige markeder.

Tilpassing

Én nødvendig endring gjaldt utgangskontakten. Som standard er 2440 LA utstyrt med batteriklemmer, laderterminaler eller en DC-utgangskontakt. Mascot er imidlertid alltid åpne for å tilpasse produktene for å imøtekomme individuelle kundebehov. I dette tilfellet ble utgangskontakten endret for å oppfylle spesifikasjonene til lift2move.

Laderen er også beskyttet mot vanlige feilbrukssituasjoner, som omvendt polaritet og kortslutning. Enheten er upåvirket av svingninger i nettspenningen, samsvarer med EN 60601-1-2 (EMC), og oppfyller kravene til medisinsk elektrisk utstyr (EN 60601-1-11).

Godt valg

– Den fremste fordelen med batteriladeren fra Mascot er den uovertrufne lademetoden som sikrer en eksemplarisk batterilevetid, kombinert med vår evne til skreddersøm for å imøtekomme kundens behov, kommenterer Ralf Flickinger, salgssjef hos Mascot.

– Valget av Mascots ladeløsning sikrer at vi leverer brukervennlige, nyskapende og pålitelige produkter som oppfyller våre og kundenes forventninger til kvalitet, uttaler Maximilian Kuehn, salgsleder hos Expresso. I disse tider med usikkerhet i forsyningskjeden bidrar dessuten vårt langsiktige forhold og nære samarbeid med Mascot-teamet til å holde produksjonen i gang og levere i tide, legger han til.

Kvalitet og brukervennlighet

Selv om batteriladeren bare er en del av en mer omfattende løsning, er kvaliteten og brukervennligheten essensielt for lift2move. Takket være et nært samarbeid, en rekke teknisk avanserte ladeløsninger og evne til å tilpasse seg unike kundebehov, forblir Mascot en nøkkelpartner for Expressos filosofi: å bidra til velvære for personalet som ivaretar kundenes varehåndteringsbehov, skriver de to selskapene i en felles uttalelse.

Powered by Labrador CMS