Optronics Technology

Administrerende direktør Lasse Olav Irvam i Optronics Technology ved en kunstnerisk versjon av logoen, utført av ektefellen til en av de ansatte.

Klare planer med norsk IR-sensor

Teknologien er fra 1984, utviklet av Sintef og Simrad Optronics. Da var dette verdens første infrarøde (IR) gassdetektor. Optronics Technology i Oslo tar steget videre med samme basisteknologi og krystallklare planer.

Publisert Sist oppdatert

Navnet Optronics, etablert i 2018, er «selvsagt» valgt fordi det tar med seg opto og elektronikk. – Vi er utelukkende leverandør av høykvalitets optisk gassdeteksjon, forklarer Lasse Olav Irvam, daglig leder og gründer. Sensorteknologien eies fortsatt av Sintef, men de har alle rettighetene, og bygger produkter rundt denne.

Unik

Historien i korte trekk

Gründerne, Lasse Irvam, administrerende direktør, Even Rognlien, QA Manager og Preben Storås, R&D Manager, kommer fra Simtronics Group som overtok IR-teknologien fra Simrad Optronics i 2007. Etter hvert ble det flere eiere av Simtronics. Så i 2018 fant tre ansatte ut at det måtte være mulig å få mer ut av teknologien. Med rettigheter på plass oppsto Optronics Technology AS tidlig i 2018, og de startet umiddelbart med fase én i langtidsplanene.

I dette første året dro de i land kontrakter med OEM-partnere og ved utgangen av året var de 12 ansatte på fulltid. I 2020 startet allerede arbeidet med fase to, mens fase én-produktene ble lansert og levert til partnere i oktober samme år.

I følge Irvam er brikken på 2,7 mm fortsatt unik. – Vår kompetanse ligger imidlertid i hvordan produktene bygges opp rundt denne kjernen. Og jeg vil påstå at det vi gjør er det ingen andre som kan – dette er spisskompetanse, slår han fast. Deres bidrag er innen optikk og elektronikk, mekanikk/materialteknikk og produksjon. Produktene kan ha en levetid på 60 år med oppgraderinger underveis. Da skal man også ta med at de står i ekstremt krevende miljøer – miljøer hvor det kan bli veldig dyrt å måtte bytte defekte deler.

Mange varianter

Produksjonssjef Johnny Hermans med ferdig kalibrerte produkter klare for neste trinn.

– Vi opererer i fire hovedmarkedssegmenter, marine, olje og gass, biogass og gruvevirksomhet, med tilsvarende produktvarianter. Vi produserer også for det som kalles nøytrallager. Dette er basis for flere produkter og kundene får deres spesifikasjoner på topp av denne, sier Irvam som legger til at de kan levere innen to uker til kunder med avtale, selv om komponentsituasjonen fortsatt er kritisk. – Vi designer alltid to kort av hver, slik at det blir mulig å velge andre, alternative komponenter. Det er for øvrig sju kort i hvert produkt.

Viktig å være norsk

Manuell produksjon: All produksjon foregår manuelt, som Agata viser her.

– Vi driver ren manuell produksjon, og gjør det i Norge. Det handler litt om idealisme, sier Irvam. – I utgangspunktet benyttes norske leverandører på alt, men visse materialer må vi dessverre hente ute. Blant annet syrefast stål som kommer fra India og Kina. Men prinsippet for valg av leverandører er, i prioritert rekkefølge: Norge, Norden, Europa og videre utover hvis vi må. Når det gjelder stål jobber vi bevisst mot at det skal bli mulig å prosessere dette i Europa, sier han.

Går for Lean

– Vi produserer for to typer lager, det nevnte nøytral- eller «mainline» og «subassembly» eller kundelager, forklarer produksjonssjef Johnny Hermans. – Siden vi driver med ren manuell produksjon, går vi for Lean-prinsippet kombinert med Kanban. Han tilføyer at alt av benker og produksjonsutstyr lager de selv, noe de sparer et par millioner i året på.

Håndplukker

Her sprøytes det beskyttelse inn i kabelføringene.

Bedriften har nå drøyt 30 ansatte hvorav 13 arbeider med produksjon. – Vi trenger ingen formell utdannelse for disse jobbene, skyter Irvam inn. – Det vi ser etter er at de er kvalitetsbevisste, nøyaktige og kan tenke logisk – alt annet kan læres. Foruten egen utviklingsavdeling, har de også et rom for opplæring. – I dag produserer vi med ett skift, men både layout og produksjon er lagt opp til doble skift, sier Hermans.

Øker

Lokalene i Oslo tar opp 1500 kvadratmeter nå. Dette skal økes til 2000 kvadratmeter neste år. – Da skal vi klare 60 000 enheter årlig, sier Irvam. Og det er grunner til det, for planene, og ikke minst backlog vil kreve mer plass. Optronics har bevisst satset på partnere, noe som betyr at de har et salgsapparat på 400 personer globalt. – Det eneste vi taper er margin, sier Irvam.

Stor vekst

– Vi hadde en svært tilfredsstillende vekst i fjor, og i perioden 2021 til 2023 vil veksten ende på 700 prosent! sier han. Bedriften arbeider med planlagte faser. Fase én er nå klar og så langt er det levert 9000 enheter, og det er siden juni i fjor. – Vi planlegger med hele ni faser der hver består av minimum to deler. Målet er å levere 30 000 fase én-produkter. – Dette er verdsatt til 250 millioner. Han forteller også at de har kontrakter på mellom 17 og 19 millioner euro. – Når langtidsmålene er nådd, stenges døren. Ingen flere partnere og markeder, og deretter er det vedlikehold som gjelder. Det handler om å være målrettet og fokusert i alle ledd, slår Irvam fast. Med inngåtte 7-årskontrakter er backlog på hele 1 milliard kroner.

Egentlig er det utrolig at vi har klart det vi har gjort i den perioden vi har vært i nå, avslutter han.

Produktene

Optronics Technology utvikler og produserer avanserte gassdeteksjonsløsninger.

Optronics 11-serien er eksplosjonssikre, robuste, optiske gassdetektorer for deteksjon av brennbare gasser og CO2. Produktene kan integreres i kundens systemer eller brukes frittstående. Punktvis presenteres produktene som:

  • Helhetsløsning: en komplett teknisk plattform som vil redusere behov for lager, teknisk opplæring og vedlikeholdsaktiviteter.
  • Kalibrert fra fabrikk for hele levetiden.
  • Enkel å installere – «plug and play»
  • Robust ved høye temperaturer og vibrasjoner.
  • Tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold
  • Cybersikkerhetsbeskyttelse

OptoCom-moduler: Bakdekselet kan erstattes av moduler som muliggjør nye funksjoner som digitale kommunikasjonsprotokoller, releer, kundespesifikke løsninger eller trådløs kommunikasjon.

Powered by Labrador CMS