Medisin og helse:

Nordiq Products har drevet kosteffektiv utvikling av medisinsk utstyr i samarbeid med Inventas. Litt av Nordiq-teamet samlet: Fra venstre bak Andreas Sundsbø, Ine Mari Vevang, Mats Hetling. Fra venstre foran Emil Asbjørnslett, Marianne Sundsbø (styremedlem) og Pål Skage Dahlberg.
Nordiq Products har drevet kosteffektiv utvikling av medisinsk utstyr i samarbeid med Inventas. Litt av Nordiq-teamet samlet: Fra venstre bak Andreas Sundsbø, Ine Mari Vevang, Mats Hetling. Fra venstre foran Emil Asbjørnslett, Marianne Sundsbø (styremedlem) og Pål Skage Dahlberg.

Ny milepæl for Nordiq Products

Selskapet er nå klar med den tredje prototypen av sin «ultraportable» pasientmonitor for førstehjelpsarbeid i felten, utviklet i samarbeid med Inventas.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidet med utviklingen av pasientmonitoren LiSa (LifeSaver) startet allerede i 2018, og den første prototypen ble utviklet et par år senere. LiSa er en portabel og robust pasientmonitor som enkelt kan festes på pasienten, uten at den blokkerer eller er i veien for førstehjelpsarbeidet.

LiSa pasientmonitor

  • Utviklingen startet i 2018, første prototype noen år senere
  • Benytter akustisk og optisk sensor for å måle puls, pust og oksygenmetning
  • Teknologien gir pålitelige resultater uavhengig av hudtype
  • Planlagt lansering i 2025-26

Avansert sensorikk

For å gi gode, pålitelige resultater benytter LiSa seg av to sensorer. En akustisk sensor som måler puls og pust er blitt utviklet i samarbeid med SINTEF, mens professor Lise Randeberg har utviklet et optisk sensorsystem i samarbeid med Inventas som måler pustefrekvens, puls og oksygenmetning. Ved hjelp av avanserte algoritmer prosesseres sensorsignalene for å gi operatøren robust informasjon om pasienten, uavhengig av alder, kjønn, pigment og andre faktorer som tradisjonelt kan forvanske avlesingen, ifølge FoU-direktør Ine Mari Vevang.

Attraktiv teknologi

– Det finnes ikke tilsvarende løsninger basert på optiske sensorer som gir pålitelige resultater uavhengig av hudtype, sier medgründer og adm. direktør i Nordiq, Mats Hetling. – Vi tror at det vil bli et krav at utstyret måler like godt på f.eks. lys og mørk hud. Et interessant poeng er at mange store aktører da vil bli nødt til enten å utvikle dette selv, eller kjøpe teknologien. Der sitter vi på patentsøkte løsninger som vi både kan utnytte selv, eller lisensiere ut, i forskjellige applikasjoner og markeder, fremholder han.

Integrert

Det er i praksis kunnskapene og erfaringene til professor Lise Randeberg, som er teknisk direktør og medgründer i selskapet, innen biomedisinsk optikk og fotonikk man nå legger inn i designet i form av elektronikk og algoritmer, forteller Vevang. – Vi begynner på mange måter å nærme oss et integrert produkt, og har i den siste versjonen samlet begge sensorene på ett kretskort. Så langt er det den optiske sensoren man er kommet lengst med, mens det må jobbes en del videre med den akustiske sensoren. Vi må også sikre at det endelige produktet er hundre prosent pålitelig, understreker hun.

Tar tid

Pasientmonitoren til Nordiq er liten og lett, har fått navnet LiSa (The Life Saver) og skal kunne brukes av førstehjelpspersonell i sivile og militære anvendelser. Den består av to sensorer, en akustisk sensor som måler puls og pust er blitt utviklet i samarbeid med SINTEF, mens Inventas har bistått Lise Randeberg i utviklingen av et nytt optisk sensorsystem som måler pustefrekvens, puls og oksygenmetning. Sammen gir de mer robuste og pålitelige målinger.
Pasientmonitoren til Nordiq er liten og lett, har fått navnet LiSa (The Life Saver) og skal kunne brukes av førstehjelpspersonell i sivile og militære anvendelser. Den består av to sensorer, en akustisk sensor som måler puls og pust er blitt utviklet i samarbeid med SINTEF, mens Inventas har bistått Lise Randeberg i utviklingen av et nytt optisk sensorsystem som måler pustefrekvens, puls og oksygenmetning. Sammen gir de mer robuste og pålitelige målinger.

Som med andre medisinske produkter, tar ting tid. Kommersiell rådgiver i Inventas, Yngve Brathaug, har vært med på LiSa-prosjektet i to og et halvt år. – Vi ser utfordringene med utvikling av medisinske produkter, som det bl.a. settes mange regulatoriske krav til: Det er mange ting som spiser av pengesekken, og tiden. Ikke minst det regulatoriske arbeidet, sier han. Tid og penger er kritisk for en oppstartsbedrift som gjerne vil nå sitt markedsvindu.

Manko på medtek-kapital

Selv om det på mange måter er forventet at det tar tid å få medisinske produkter på markedet, har det vært tungt å skaffe kapital i disse tider, medgir Hetling. – Vi klarer det, men det blir aldri «nok», sier han. Norge har ikke så veldig mange aktører som kan ta en ledende investorrolle innen medisinsk teknologi. – LiSa kunne vært på markedet mye tidligere hvis vi hadde nok penger. Nå satser vi på lansering i 2025-26, forteller han.

Effektiv utvikling

– Til tross for begrenset med kapital har vi hatt bra fremdrift – og egentlig har vi fått utrolig mye ut av de pengene vi har hentet. Vi har drevet svært kostnadseffektivt og gjort riktige beslutninger hele veien, mener han. Markedsutsiktene er det ingenting i veien med. Ifølge Hetling er det tvert imot frustrasjon blant de potensielle brukerne over at de må vente på produktet.

Powered by Labrador CMS