Havbruk:

Illustrasjon som viser systemet i aksjon – «lokkelys» plasseres som en barriere foran merden. Plassering bestemmes av hvilken vei havstrømmen går.

Fanger lakselus med lys

Selv om de startet i 2017 kan nok Blue Lice oppfattes som en oppstartsbedrift. Men etter et løp med mye prøving og testing er den verste kneika over.

Publisert

– Vi er virkelig over kneika, for nå kommer kundene til oss, sier Karoline Sjødal Olsen, CEO og medgründer i Blue Lice. Hva de gjør? Jo, de har utviklet et system som fanger lakselus ved hjelp av lys – med overbevisende resultater.

Naturlige instinkter

For å få lakselusen i fella bruker de lusens naturlige instinkter når de lokaliserer laks. Derfor har de funnet fram til laksens egen lysfrekvens (det vil si lysrefleks) og bruker dette lyset for å lure lusa inn i systemet. Rett og slett en lysfelle som vi gjerne ser brukt mot knott og mygg – med «støvsuger» i tillegg.

Følger strømmen

Lakselus følger stort sett strømmen i havet, noe som betyr at de setter opp systemet som en barriere der de vet lusa kommer inn. Det er altså ikke nødvendig å omringe hele oppdrettsanlegget. Riktignok forutsetter det kjente strømmer, som man gjerne finner i fjordanlegg. Og lusa er skummel på mer enn én måte. Sjødal Olsen forteller at de for eksempel har en «matpakke» med seg på undersiden av kroppen som gjør at de har mat i opp til to uker.

Forebygging

Siden 2020 og fram til i dag har de drevet felttester på fire forskjellige anlegg. – Systemet vårt skiller seg ut ved at hele potensialet ligger i forebygging, sier hun, og viser til et utsagn fra Blue Planet: «Hvis påslaget av laksluslarver reduseres med 50%, forventes behovet for avlusing å minske med 60%». Og utfra felttestene ser det ut til at det er nettopp det de gjør.

– Det passer veldig bra at dere kommer nå, for nå har vi kommet så langt at vi er på god vei inn i selve kommersialiseringen, sa Karoline Sjødal Olsen da vi møtte henne på StartupLab i Oslo. Hun er CEO og medgründer i Blue Lice, mens resten av teamet var i Stavanger, Nærbø og Trondheim.

Gode resultater

Som nevnt, Blue Lice har gjort sine tester, og vi kan jo ramse opp: Resultat fra det første anlegget førte til at man utsatte lakselusbehandling i 12 uker og fjernet én behandling. Om høsten ble det fanget 5000 lakselus i døgnet. Anlegg 2 hadde lavere lusenivåer sammenlignet med historiske data og færre lusebehandlinger sammenlignet med naboanlegg i samme fjord. På våren fanget de 8000 lakseluslarver i døgnet. Ved anlegg 3 ble første behandling utsatt med 11 uker, to behandlinger ble fjernet og 7000 lakseluslarver ble fanget i døgnet (vinter). Og så kommer vi til anlegg 4. Der var det ingen behandlinger kombinert med post-smolt og rensefisk. Sommerstid ble det fanget 54400 lakselusfarger i døgnet.

Fangstprinsippet

Som sagt, lyset lokker laksluslarvene til seg, og mens de svermer rundt lyset er det en åpning i selve lysrøret som suger larvene ned og gjennom et rørsystem som ender i et oppsamlingsfilter. Fangstposen er plassert på kanten av merden, lett tilgjengelig for telling og tømming når den er full. For øvrig kan vi sterkt anbefale å sjekke ut bluelice.no og se en svært god animasjon som viser prinsippet.

Skal legge seg ned

– Det vi arbeider med nå er å lage en løsning som gjør at lysene kan legges horisontalt slik at for eksempel en brønnbåt kan legge til uten å komme nær systemet, forklarer Sjødal Olsen. – Vi har valgt å ikke fylle en slik mekanisme med elektronikk siden det blir sårbart. Det blir heller en mekanisk løsning som optimalt utnytter blant annet omgivelseskreftene.

Resirkulering

I disse tider er det bærekraft som gjelder. – Vi resirkulerer mest mulig av systemet. Er det helt så rengjører vi føringsrør og andre moduler og bruker det på nytt, sier hun. Som kjent, står noe under vann, er det mye som gror seg fast. – En selvutviklet høytrykkspyler er brukt til nå for å rengjøre lysrørene, men vi ser også på muligheten å ha en magnetisk ring som renser lampene. Det viktigste er at lyset ikke forringes for mye, for da kan vi miste mye av effekten.

Under grensen

Avslutningsvis må det nevnes at siste test var så bra at de holdt seg under det som er lovpålagt avlusingsgrense. Et annet eksempel er at en annen løsning som finnes, planktonpumper, har et årlig gjennomsnitt på 0,15 lus/kubikk i produksjonsområde (PO) 6 (Nordmøre og Sør-Trøndelag). Blue Lice-systemet fanget 14,16 lus/kubikk i sommerhalvåret i PO2 (Ryfylket).

Uansett, det virker som de kjenner lusa på gangen.

Powered by Labrador CMS