Utfordrer Moores lov:

Gründerne i NeoLogic - Avi Messica (t.v.) og Nir Leshem.

Lovende nytt prosessordesign på 16 nm

NeoLogic avdekker nytt Arm-basert 16 nm prosessordesign som skal gi betydelige effekt-, kost- og arealreduksjoner. 5 nm og 3 nm noder også på vei.

Publisert

Det israelske oppstartsfirmaet NeoLogic lanserer det de hevder er en banebrytende prosessordesignteknologi som er posisjonert til å revolusjonere brikkedesign.

Selskapet forventer å tape ut en ARM-prosessor på 16 nanometer for demonstrasjon i desember. Teknologien og prosessoren vil være tilgjengelig for evaluering for utvalgte nøkkelkunder.

NeoLogics såkalte Quasi-CMOS-teknologi fungerer som en plattform for prosessordesignet, og skal levere høy datakraft kombinert med redusert strømforbruk og kostnad.

Selskapet har fullført utviklingen av nye, (til nå) ikke-eksisterende standardceller for 16 nm prosessnode, på toppen av det eksisterende CMOS-standardcellebiblioteket. NeoLogics standardceller er ett-trinns celler med høy inngangskapasitet (8 til 16 innganger), noe som blant annet skal føre til opptil 50 % reduksjon i strømforbruk sammenlignet med de mest avanserte ekvivalente CMOS-cellene, samtidig som de sparer opptil 40 % av arealet.

Teknologien ble utviklet for å møte den økende arbeidsbelastningen i datasentre og behovet for å redusere de høye kostnadene forbundet med å utvikle prosessorer som bruker avanserte teknologinoder. Den nye teknologien skal derfor møte de økende arbeidsbelastningene med kunstig intelligens, maskinlæring, dataanalyse, videostrømming og mer i datasentre.

Tradisjonell CMOS-teknologi, som har vært "arbeidshesten" for prosessordesign og fabrikasjon de siste 40 årene, nærmer seg grensene og er utfordrende å forbedre. Quasi-CMOS bryter gjennom disse begrensningene ved å øke det maksimale antallet innganger til standardceller betydelig, og ved å endre deres topologi for å redusere antallet transistorer, heter det. Dette gjennombruddet gagner både den logiske syntesen og den fysiske utformingen, hevder selskapet bak.

Dr. Avi Messica, medgründer og administrerende direktør i NeoLogic, kommenterer nyvinningen slik: – Å bruke Quasi-CMOS for prosessorutvikling gir et teknologisk sprang i ytelse. Vår designteknologi gjør oss i stand til å designe en 16nm prosessor som leverer ytelse tilsvarende mer avanserte – altså under 16nm – teknologinoder, samtidig som du sparer utviklings (NRE) og produksjonskostnader (OPEX). Reduksjon av prosessorens strømforbruk i datasentre fører til betydelige kostnadsbesparelser i form av kjøling, elektrisitet og infrastruktur, påpeker han.

 

 Powered by Labrador CMS