Teknologidager med Heimevernet

1. og 2. juni blir det teknologidager med utstilling hos Heimevernet. Arrangementet finner sted på HV-skolen på Dombås.

Publisert

For første gang blir det teknologidager med Heimevernet. Arrangementet som går i regi av HV og FSi (Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening), skal legge til rette for dialog og informasjonsutveksling med brukermiljøene i HV gjennom foredrag, demonstrasjoner, utstilling og nettverksbygging.

Det blir også mulighet til å profilere seg med deltagelse på utstillingen.

Fokusområder for arrangmentet blir autonomi, robotikk og sensorer, men det er fullt mulig å profilere andre kategorier materiell som er relevante for HV.

Utstillingen retter seg mot brukermiljøene i HV. Formålet med arrangementet er å styrke dialogen med brukerene og å synliggjøre forsvarsindustrien i Forsvaret, ifølge informasjon fra FSi.

Mer informasjon om program, påmelding, standreservasjon m.m. finnes på FSi sin nettside.

Powered by Labrador CMS