FSi opprørt:

Regjeringen vil kutte forsvars-FoU

Regjeringen foreslår å kutte i tilskuddsordningen for FOU i Forsvarssektoren. FSi er mildt sagt skeptisk.

Publisert

I en lederartikkel i dag skriver Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening – FSi – at Regjeringen foreslår å kutte tilskuddsordningen for forsknings og utviklingsprosjekter. Ordningen ble trappet opp fra 75 til 125 millioner kroner/år i 2021 og 2022. Men budsjettet for 2023 er tilbake på 75 millioner.

Det fører ifølge FSi til at midlene i 2023 vil gå med til å finansiere flerårige prosjekter hvor prosjektene har startet opp tidligere. Konsekvensen er at det verken i år eller i 2023 er rom for å starte opp nye prosjekter.

- Dette er svært alvorlig for mange små og mellomstore bedrifter som har søkt, eller planlegger å søke om tilskudd til FOU-prosjekter med Forsvaret, skriver FSi.

Tilskuddene er ofte et helt avgjørende risikoavlastende tiltak som er utløsende for å starte opp nye utviklingsprosjekter. FOU-prosjektene er også en viktig døråpner og inngangsportal for SMBer til brukermiljøene i Forsvaret.

Så sent som i august i år uttalte statssekretær Bent-Joacim Bentzen i Forsvarsdepartementet at: «Det er viktig for statsråden og meg å lytte til de utfordringer og muligheter som ikke minst de små og mellomstore bedriftene står overfor. Regjeringen ønsker å legge best mulig til rette for at SMB-ene skal lykkes også i internasjonale markeder.»

Det er lagt opp til en økning i forsvarsbudsjettet med 7 milliarder kroner. Da virker det ubegripelig å samtidig kutte støtten til FoU i SMB med 50 millioner kroner.

FSi tolker forslaget slik at FOU ikke er prioritert og at ambisjonene om at Forsvaret skal kunne dra nytte av de små og mellomstore bedriftens fortrinn ikke lengre er til stede, til tross for tidligere festtaler.

Les hele lederen her (ekstern lenke).

Powered by Labrador CMS