Forsvarsteknologi:

SMBer kan få FoU-støtte fra det europeiske forsvarsfondet

FSi inviterer til åpent miniseminar på Sundvolden Hotel om Det europeiske forsvarsfondet (EDF) onsdag 15. mai fra kl 14-16.

Publisert

Norges deltagelse i Det europeiske forsvarsfondet har så langt, etter to år, utløst mer enn en milliard kroner i tilskudd til forsknings- og utviklingprosjekter i norske virksomheter. 28 virksomheter fra Norge deltar i til sammen 37 konsortier som har fått godkjent sine søknader. De fleste er små- og mellomstore bedrifter.

Årets utlysninger ble nylig publisert, og i forlengelsen av INFO/ERFA konferansen på Sundvolden arrangerer Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) et miniseminar om EDF der EU-kommisjonen vil orientere om arbeidsprogrammet for 2024 og erfaringene så langt med EDF. Her blir det også anledning til å lære av erfaringene både til virksomheter som har lyktes med å bli deltagere i vinnende konsortier og som har tatt på seg rollen som leder av et konsortium.

Arrangementet gjennomføres i forlengelsen av FSIs INFO/ERFA-konferanse, men er åpent for alle som ønsker å delta uavhengig av deltagelse på INFO/ERFA.

Formålet med miniseminaret er å informere om den kommende prosjektutlysningen og hvordan gå frem for å komme med i slike prosjekter og etablere samarbeidsrelasjoner med europeiske forsvarsleverandører. 

En representant fra EU-kommisjonen vil presentere arbeidsprogrammet og utlysningene i EDF for 2024, og gi råd og vink om søknadsprosessen. Den norske EU-delegasjonen i Brussel vil orientere om støtteapparatet som norske myndigheter har etablert i tilknytning til EDF og representanter fra FSis medlemsbedrifter vil dele sine erfaringer fra arbeidet med EDF så langt.

Lenke til program og registering finner du på arrangementets hjemmeside.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS