Odin er FFI’s prototype på det de mener kan bli fremtidens fartøy for mineleting og minemottiltak. Denne er omtalt ved flere anledninger i Elektronikk.
Odin er FFI’s prototype på det de mener kan bli fremtidens fartøy for mineleting og minemottiltak. Denne er omtalt ved flere anledninger i Elektronikk.

Testarena Horten – for alle

Tirsdag denne uken ble Testarena Horten åpnet offisielt av samferdselsminister Jon Georg Dale. Horten indre havn skal være en testarena for både bedrifter, studenter og forskere.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

Det var svært stor interesse da Kongsberg Maritime sto som vertskap i forbindelse med åpningen av Testarena Horten. Godt over hundre interesserte møtte opp, og det ble gitt presentasjoner og offisiell åpning av samferdselsministeren, før man fikk en demonstrasjon av FFIs autonome «Odin», en modell av Yara Birkeland,en autonom seilbåt og en plast- og søppeloppsamler for havner.

Foregangsnasjon
Norge har vært et foregangsland innen maritim autonom teknologi. Trondheimsfjorden og Storfjorden på Sunnmøre er allerede etablert som testområde, der nærheten til FoU-aktiviteter knyttet til NTNU har vært sentralt for valget av plassering.

Samferdselsminister Jon Georg Dale foretok den offisiell åpningen av Testarena Horten og sa blant annet at arenaer som dette er viktig for fremvekst av ny teknologi og nye bedrifter.
Samferdselsminister Jon Georg Dale foretok den offisiell åpningen av Testarena Horten og sa blant annet at arenaer som dette er viktig for fremvekst av ny teknologi og nye bedrifter.

Nykomlingen Testarena Horten er en komplett åpen autonom maritim testarena. Her kan bedrifter, studenter og forskere få tilgang til all nødvendig infrastruktur og kunnskap i verdensklasse for å teste ut alt fra sensorer, delsystemer og navigasjonsalgoritmer til farkoster og skip, assistert og praktisk tilrettelagt av Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i tett samarbeid med industrien.

Myndighetene er med
– Takket være samarbeid og gode resultater fra den maritime klyngen er vi verdensledende i dag. Dette vil også kunne bidra til at vi kan skape lønnsomme bedrifter i framtiden, sa samferdselsminister Jon Georg Dale da han erklærte arenaen som offisielt åpnet.

– Teknologien går så raskt at politikken gjerne blir halsende etter. Men at Stortinget faktisk har klart å følge med her, er jeg fornøyd med. Vi ønsker ikke å være en flaskehals som hindrer denne utviklingen. Potensialet er tross alt 140 milliarder kroner, så derfor trenger vi sterke private bedrifter, sa han, og la til: – Nasjonal transportplan er kommet et godt stykke på vei, og bidrag til teknologiutvikling er en del av dette. Så vi håper på videre samarbeid og at myndighetene fortsatt kan bidra, avsluttet han.

 

SpillTechs «PortBin robot» er en autonom oppsamler som er tenkt brukt i avgrensede havneområder. Denne modellen er også et produkt som studentene ved USN skal teste og viderutvikle.
SpillTechs «PortBin robot» er en autonom oppsamler som er tenkt brukt i avgrensede havneområder. Denne modellen er også et produkt som studentene ved USN skal teste og viderutvikle.

Viktig
Kongsberg Maritime (KM) har i likhet med FFI har brukt indre havn i Horten i en årrekke som testarena. – Norge er ledende så langt med autonom skipsteknologi, men andre nasjoner kommer fort, sa Ketil O. Paulsen, teknologidirektør i KM. Han la til at andre som kan kalle seg sjøfartsnasjon, har mål om å ha autonome, bærekraftige fartøy innen 2035. – Vårt mål er å være først, og arbeider nå mot 2020. Han sikter da til Yara Birkeland, et containership som vil bli verdens første helelektriske og autonome skip. Planen er at første bemannet test skal skje andre kvartal 2020.

Samferdselsministreren fikk et innblikk i hvordan autonome fartøyer overvåkes og kontrolleres.
Samferdselsministreren fikk et innblikk i hvordan autonome fartøyer overvåkes og kontrolleres.

Aktivt bruk
Forsvarets Forskningsinstutts (FFI) avdeling i Horten er allerede bruker av testsenteret. – Vi satser sterkt på autonome båter og er stor bruker av testsenteret – ukentlig og i perioder daglig, sa Morten Nakjem fra FFI. Hortensavdelingens 60 ansatte jobber mest under vann med autonome ubåter som Hugin, i tillegg til Odin på overflaten. – Det er stor interesse for autonomi siden det er aktuelt både militært og sivilt, sa han.

Video

Foto: Universitetet i Sørøst-Norge.

Les også: www.usn.no/aktuelt/usns-nye-testarena-for-maritim-autonomi-imponerte-ministeren-article218520-6683.html

Powered by Labrador CMS