Fremtidsteknologi:

Såkalte rekonfigurerbare intelligente overflater (RIS) er et stort interesseområde innen 6G-forskning.

Konfigurerbare intelligente overflater

En gruppe teknologiaktører, inkludert Rohde & Schwarz, Tsinghua University og Actenna Technology har slått seg sammen for å gjennomføre forsøk med RIS-teknologi.

Publisert

For å utnytte det enorme potensialet til 5G ytterligere, har trådløs-industrien fortsatt å utvikle standarden frem til Release 16, og utviklingen fortsetter. Men teknologien står ikke stille, og selv mens 5G trykker seg fremover, er enda en ny generasjon mobilteknologi i ferd med å dukke opp.

Nyskapende 6G-forskning er allerede i gang hos produsenter av kommunikasjonsutstyr og i forskningsinstitusjoner, og såkalte rekonfigurerbare intelligente overflater (RIS) er et stort interesseområde innen 6G-forskning. Rohde & Schwarz, sammen med Tsinghua University og Actenna Technology, fullførte nylig en evaluering og utprøving av RIS-teknologi for å evaluere effekten og ytelsen ved implementering av RIS.

R&S TSME6 ultrakompakt kjøretestskanner brukes til å måle RSRP og andre parametere.

RIS kan programmeres til å modulere fasen til elektromagnetiske bølger og reflektere signaler til blindsoner, og dermed forbedre dekningen og brukeropplevelsen. Den lave kostnaden, det lave energiforbruket og den enkle utrullingen av RIS har tiltrukket seg bred interesse innen 6G-forskning, og gjort det til en populær teknologikandidat.

Den tekniske prøven evaluerte hovedsakelig distribusjonseffektene og ytelsen til sub6 GHz RIS og mmWave RIS i forskjellige innendørs og utendørs scenarier. Testene modellerte utplasseringsforhold med og uten RIS, forskjellige innfalls- og refleksjonsvinkler, forskjellige utplasseringsavstander, etc. Registrerte ytelsesparametere inkluderte RSRP (Reference Signal Received Power), signalkapasitet og andre. Testpartnerne jobbet sammen for å gjennomføre flere RIS-testprosjekter, som skal ha gitt harde data som kan utgjøre sterke argumenter for fortsatt RIS-teknologiutvikling.

RIS-verifiseringsmiljøet ble delt inn i innendørs testing og utendørs testing, med RIS test-emner og instrumenter hovedsakelig brukt i innendørstesten. Testsubjektene brukte produkter fra den profesjonelle RIS-utstyrsleverandøren Actenna Technology, inkludert en 860mm x 860mm sub6 GHz RIS-matrise bestående av 20 x 20 matrise-elementer og en 180mm x 180mm mmWave RIS-matrise bestående av 32 x 32 matrise-elementer.

Testinstrumentene inkluderte R&S SMW200A vektorsignalgenerator for overføring av standard 5G referansetestsignaler i forskjellige frekvensbånd og R&S TSME6 kjøretestskanner for måling av RSRP og andre parametere. Ved å variere testforholdene, verifiserte testerne måltallene for RIS-overflateytelse for å møte designforventningene under forskjellige forhold.

For utendørstesten brukte man et ekte nettverksmiljø, enten et sub6 GHz- eller mmWave-nettverk. RSRP og gjennomstrømning ble testet med QualiPoc-programvare og kjøretestterminaler. En R&S TSME6-skanner ble brukt for å bekrefte at RIS kan løse problemer som blindsonedekning i et ekte nettverksmiljø.

I tillegg verifiserte utendørstesten også ytelsen til RIS-overflaten i et kammermiljø, ved å bruke R&S SMW200A vektorsignalgenerator som signalkilde og R&S FSW43 signal- og spektrumanalysator for å teste antenneretningskartet og lekkasjeforholdet til tilstøtende kanaler (ACLR).

De felles testene ga ifølge deltakerne en omfattende forståelse av RIS-funksjoner og ytelsesindikatorer for alle involverte parter, og gir en referanse for fremtidige designretninger. - I fremtiden vil Rohde & Schwarz fortsette å studere RIS-teknologi i dybden sammen med sine partnere, organisere og delta i flere tester og ta del i standardiseringsarbeid, for å kunne argumentere for RIS-utvikling, skriver selskapet i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS