Dette er den andre av to nye observasjonsbøyer som nå er på plass. De to skal hente havmiljødata fra Trondheimsfjorden. Foto: Emlyn John Davies/SINTEF

Sensorer i fjorden

Måler tilstanden i fjorden med nytt flytende laboratorium.

Publisert

Nylig sjøsatte SINTEF og NTNU den andre av to observasjonsbøyer i Trondheimsfjorden. Sensorene gjør det mulig å samle inn og kommunisere ut havdata i sanntid.

Sammen skal de to bøyene foreta kontinuerlige målinger av havmiljødata.

Bøyene vil gi økt miljøforståelse, teste ut ulike havsensorer, bidra til utdanning og vitenskapelig kommunikasjon, samt støtte lokal miljøpolitikk.

– Bøyene måler hastigheten til vannstrømmene, temperatur, saltinnholdet i vannet og mange flere miljøparametere under havoverflaten. I tillegg gir de oss vind- og bølgedata som er nyttig for skipene på fjorden, forteller seniorforsker i SINTEF, Emlyn John Davies.

Dataene som bøyene samler inn, vil være tilgjengelig i sanntid via en digital plattform for alle som er interessert.

Bøyene inngår i OceanLab og vil bli blant verdens mest avanserte plattformer for datainnsamling og teknologiutvikling i havet.

OceanLab er en ny og topp moderne nasjonal forskningsinfrastruktur som etableres i Trondheim, Hitra/Frøya og Ålesund, i et samarbeid mellom SINTEF og NTNU, finansiert av Norges forskningsråd.

OceanLab/FjordLab er en del av Ocean Space Centre.

En av de viktigste prioriteringene til OceanLab, som inkluderer hubber for autonome skip, akvakultur og undervannsrobotikk, er å gi kunnskap som kan støtte det blå/grønne skiftet.

Observatorium-hubben vil være en plattform for rask utvikling og prototyping av sensorer og marin teknologi. Dette vil gi brukerne enkel og rask tilgang til testanlegg, telemetri-koblet digital infrastruktur og flere hundre meter med vanndybde.

I løpet av infrastrukturens tiårige driftsperiode vil den støtte mange nye innovasjoner og oppstarter for testing og verifisering av ny teknologi.

Kilde: SINTEF/Gemini

Powered by Labrador CMS