Den norske minisatelitten NorSat3 ble skutt opp i 2021 og inneholder AIS-mottager og navigasjonsradardetektor. Nå lanserer Kongsberg Gruppen tre nye satelitter med samme type instrumenter.

Samarbeider om maritime overvåkingssatellitter

Tre nye, norske satellitter skal fange opp fartøyer som driver miljøkriminalitet, ulovlig fiske, smugling og andre ulovlige aktiviteter.

Publisert

– Norge er Nato i nord. Den geopolitiske situasjonen gjør det viktig for oss å vite hva som skjer i disse havområdene, sier forskningsleder Richard Olsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.

FFI bidrar med teknologi og programvare til de tre Kongsberg-satellittene, som skal produsere av NanoAvionics i Litauen. Målet er å skyte opp satelittene fra Andøya allerede i 2023, skriver FFI på sine hjemmesider.

Viktig infrastruktur for Norge

Satellittene vil utstyres med instrumentering utviklet av Kongsberg Gruppen for å ta inn fartøyers «Automatic Identification System»-rapportering (AIS). De vil dessuten få en FFI-utviklet navigasjonsradardetektor som analyserer fartøyers radarbruk. Ved å sammenstille disse dataene vil man få oversikt over skipstrafikk, inkludert å avdekke fartøyer som ikke rapporterer riktige AIS-data. Satellittene vil også ha en krypteringsløsning, utviklet av det norske selskapet Eidel, som gir sikker kommunikasjon med satellittene.

Lang historie

– FFI og Kongsberg Gruppen har en lang historie med tett samarbeid for å ta frem kapasiteter som missiler, ubåtsystemer, autonome undervannsfarkoster og andre unike og sikkerhetskritiske kapasiteter for Norge. Nå tar vi dette samarbeidet videre og utvikler nye, verdensledende kapabiliteter som kan anvendes for overvåking av norske havområder, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Norges første

De tre satellittene vil utgjøre Norges første satellittkonstellasjon. Med tre satellitter i bane vil man kunne få kontinuerlig dekning av havområdene i nord.

Norsk romkompetanse

– Norge har havområder som er fem ganger vårt eget landareal. Denne satellittkonstellasjonen gir Norge styrket kapasitet for overvåking av våre havområder. Samtidig bidrar det til en rekke sivile formål for kontroll i norske havområder. Dette vil også utvide norsk romkompetanse slik at vi får nasjonale kapasiteter og egenevne innenfor det som blir stadig mer kritisk infrastruktur, sier Kenneth Ruud, administrerende direktør ved FFI.

300 millioner kroner

Satellittene skal opereres og drives av Kongsberg Satellite Services (KSAT). Som et ledd i satsingen er et nytt 6.000 kvadratmeter bygg under oppføring på Kongsberg. Investeringen i nytt bygg og de tre satellittene har en totalramme på om lag 300 millioner kroner.

Satellittene skal opereres av Kongsberg Satellite Services (KSAT) fra deres bakkestasjon på Svalbard.

Vellykket modell

– Med dette tar vi en vellykket modell fra forsvarsindustrien med oss inn i romindustrien. Tett samarbeid mellom bruker, forskning og industri har skapt verdensledende produkter som har lykkes på eksportmarkedet og dannet grunnlag for høyteknologiske og fremtidsrettede arbeidsplasser i en rekke norske bedrifter. Nå gjør vi en tilsvarende satsing med mål om å få til et norsk satellitteventyr som vil løfte romindustrien, sier Eirik Lie, administrerende direktør ved Kongsberg Defence & Aerospace

Powered by Labrador CMS