Havbruk

Systemet som Blue Unit har utviklet og patentert, heter Blue Unit Solution Lab Station. Det er et sentralisert overvåkingssystem for RAS-anlegg. De spesialdesignede sensorene samler inn 13 vannkvalitetsparametere fra opp til 12 lokasjoner i ett anlegg av gangen. Sensorene måler blant annet CO2-nivå, pH-verdi og H2S-innhold. Spesielt H2S-nivået, hydrogensulfid, er vesentlig.

Ny teknologi skal forebygge katastrofer hos fiskeoppdrettere

Med ny teknologi skal Blue Unit sikre vannkvaliteten i RAS-anleggene hos en av verdens største fiskeoppdrettere. Partnerne har inngått en rammeavtale, og målet er å forebygge fiskedød og sikre optimale forhold for fisken.

Danske Blue Unit A/S, som produserer data- og visualiseringsteknologi og eies av Stavanger-selskapet Eldor Holding AS, har inngått en ny rammeavtale med en av de største aktørene på verdensmarkedet for atlantisk oppdrettslaks. Selskapet har en produksjon på mer enn 150 000 tonn laks i året, og Blue Unit skal med ny teknologi, utstyr og service sikre optimal kontroll av vannkvaliteten i fiskeoppdrettstanker. Målet er å etablere et stabilt og bærekraftig miljø for fisken.

Siden 2019 har de to partene samarbeidet, og nå var det et gjensidig ønske om å formalisere innsatsen slik at alle avtaler og formaliteter er fastsatt.

– Den nye rammeavtalen betyr at vi kommer mye raskere i gang med prosjektene som fortløpende kommer inn. Vi kjenner hverandre, og vi kjenner grunnlaget vi ønsker å arbeide ut fra. Derfor vet vi nøyaktig hva som forventes av oss på et nytt prosjekt, og uansett hvor i verden det foregår, kjenner folk oss og kompetansen vi bringer med oss, sier Geirmund Vik, daglig leder i Blue Unit.

Blue Unit består av Caspar Yan Hansen, data & analysekonsulent, Geirmund Vik, daglig leder og David Owen, teknisk sjef.

Gjensidig sparring og forskning

– Vi er spesialister i vannkvalitetskunnskap, og med avtalen får vi en unik mulighet til å teste utviklingssystemer og få sparring på hvor behovet er hos fiskeoppdrettsprodusentene. Forskning er utrolig viktig for begge parter, og når man skal utvikle og forske sammen, er det essensielt at man kjenner hverandre og hverandres kompetanse. Derfor har vi valgt å inngå en gjensidig forpliktende avtale, forklarer Geirmund Vik og utdyper:

– Vi får bedre betingelser for å teste vår utvikling og forskning i vannkvalitet, og vår samarbeidspartner får innsikt og kunnskap på området, samt et system som kan bidra med optimalisering av fôring, bedre dyrevelferd og større utbytte. Det er en avtale som gagner begge parter.

Teknologi som kan forebygge katastrofer

Skisse som viser hvordan systemet virker.

Systemet som Blue Unit har utviklet og patentert, heter Blue Unit Solution Lab Station. Det er et sentralisert overvåkingssystem for Resirkulerende akvakultursystem (RAS)-anlegg. De spesialdesignede sensorene samler inn 13 vannkvalitetsparametere fra opp til 12 lokasjoner i ett anlegg av gangen. Sensorene måler blant annet CO2-nivå, pH-verdi og H2S-innhold. Spesielt er H2S-nivået – hydrogensulfid, vesentlig.

H2S kan være farlig, siden forhøyede hydrogensulfidkonsentrasjoner raskt kan føre til syk og død fisk. Det er derfor kritisk å kunne reagere så snart konsentrasjonene øker. Overvåkingssystemet måler verdiene døgnet rundt, og hvis det er svingninger i vannkvaliteten, kan man via Blue Units skybaserte analysesystem lynraskt få vite hvor og hvorfor.

– Dataene gir en konstant overvåking og kunnskap om hvordan alt står til. Dette betyr at man hele tiden kan reagere og justere, slik at man alltid vet at vannkvaliteten er som den skal være. På den måten unngår man katastrofer som i verste fall kan føre til fiskedød. Så systemet er uten tvil en revolusjon innen fiskeoppdrett, sier Geirmund Vik.

Powered by Labrador CMS