Halvlederproduksjon:

TSMC investerer stort i Europa

Taiwanske TSMC har annonsert sin plan om å investere i European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) i Dresden, Tyskland, sammen med Robert Bosch, Infineon Technologies og NXP.

ESMCs 300 mm-fab skal støtte de fremtidige kapasitetsbehovene til den raskt voksende bil- og industrisektoren. Enhver endelig investeringsbeslutning vil avhenge av nivået på offentlig finansiering for prosjektet under rammen av European Chips Act.

Den planlagte fabrikken forventes å ha en månedlig produksjonskapasitet på 40 000 300 mm skiver (wafers) på TSMCs 28/22nm plan CMOS- og 16/12nm FinFET prosessteknologi.

Fabrikken vil også styrke Europas økosystem for halvlederproduksjon med avansert FinFET-transistorteknologi og gi rundt 2000 høyteknologiske profesjonelle arbeidsplasser. ESMC tar sikte på å starte byggingen av fabrikken i andre halvdel av 2024 med målsetting om produksjonen skal starte innen utgangen av 2027.

Det planlagte ESMC joint venture-selskapet vil være 70 % eid av TSMC, med Bosch, Infineon og NXP som hver har en eierandel på 10 % , forutsatt regulatoriske godkjenninger og andre betingelser. Totale investeringer forventes å overstige 10 milliarder euro bestående av egenkapitalinnsprøytning, gjeldslån og sterk støtte fra EU og tyske myndigheter. Fabrikken vil bli drevet av TSMC.

Powered by Labrador CMS