Europeisk industri

EU med storsatsing på solceller

EU sparket i gang European Solar Photovoltaic Industry Alliance den 9. desember. Målet er å bygge opp en europeisk verdikjede for solcelleproduksjon – implisitt; redusere avhengigheten av Kina som er den største produsenten av solceller i dag.

Publisert Sist oppdatert

For å få fart på utplassering av solcelleenergi (solar PV) i EU, ble European Solar PV Industry Alliance lansert i 2022 for å utvikle et industrielt økosystem for solenergi, og for å sikre og diversifisere forsyninger av solcellepaneler. Dette gjøres for å «oppskalere EU-produksjonen av konkurransedyktige, innovative og bærekraftige solcelleprodukter, samt diversifisere internasjonale PV-verdikjedekomponenter og levere råvarer», heter det i en uttalelse fra EU.

EIT Innoenergy som organiserte batterisatsingen på vegne av EU, og organiserer også denne satsingen. Solar Power Europe og European Solar Manufacturing er med i styringskomiteen.

Satsingen vil resultere i at 60 milliarder euro tilføres EUs BNP i Europa, samt 400 000 nye arbeidsplasser. Det håper i hvert fall EIT InnoEnergy.

Alliansen skal utarbeide og implementere en strategisk handlingsplan, basert på å:

  • Identifisere flaskehalser rundt produksjonsoppskalering og gi anbefalinger
  • Tilrettelegge tilgang til finansiering, inkludert etablering av kommersialiseringsveier for solcelleproduksjon
  • Gi rammeverk for utviklingssamarbeid
  • Internasjonale partnerskap og global forsyningskjede
  • Støtte forsknings- og innovasjonsbasen for solenergi
  • Fremme sirkularitet og bærekraftstiltak
  • Opplæring og pleie av ferdigheter gjennom partnerskap og opplæringsprogrammer

Hvem kan være med og hvordan

Alliansen skal samle virksomheter og interessenter som er interessert i å støtte europeiske løsninger for å øke produksjonskapasiteten for solcellepaneler og komponenter i EU og i å diversifisere forsyningskildene for produkter, komponenter og råvarer. Alliansen er åpen for alle offentlige og private enheter med relevante aktiviteter innen solenergi-området, inkludert selskaper og foreninger, arbeidspartnere, utdannings- og opplæringsleverandører, forsknings- og teknologiorganisasjoner, investorer, sivilsamfunnsorganisasjoner og representanter for EU-land, regionale og offentlige myndigheter.

Enhver organisasjon med relevant aktivitet i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet kan bli med i alliansen når som helst ved å fylle ut et søknadsskjema. Forutsatt at den oppfyller kvalifikasjonskriteriene beskrevet i alliansens vilkår.

Powered by Labrador CMS