Mønsterkort:

Strekkbart kretskort med integrert elektronikk og trykte elektroder – et svært bøyelig, biokompatibelt substrat for smarte elektroder.

EUs APPLAUSE-prosjekt for helsesektoren fullført

Det overordnede målet med prosjektet ha vært å styrke halvlederverdikjeden for medisinsk sektor i Europa ved å utvikle nye verktøy, metoder og prosesser for volumproduksjon.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding forklarer Würth Elektronik Circuit Board Technology at de var en av 31 europeiske partnere som var involvert i gjennomføringen av prosjektet «Advanced packaging for photonics, optics, and electronics for low-cost manufacturing in Europe» – APPLAUSE.

 Prosjektpartnerne besto av kompetanseledere innen elektronikkpakking, optikk og fotonikk, sammen med ledende utstyrsprodusenter og medisinsk teknologieksperter. Det treårige prosjektet, med et totalbudsjett på 34 millioner euro, ble finansiert av ECSEL JU (Electronics Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking) som en del av EU-finansieringsprogrammet Horizon 2020. APPLAUSE var et innovasjonsprosjekt fra EU-kommisjonen innen elektronikkforskning.

Würth Elektronik Circuit Board Technology deltok i følgende tre applikasjoner:

Rimelige termiske bildesystemer

En hybrid pakkeprosess på panelnivå ble utviklet for bruk i et termisk kamera. Trykte kretskort dannet grunnlaget for monterings- og tilkoblingsteknologien til system-in-package (SiP). Hovedområdene for utvikling var kretskortteknologi, wire bonding og innkapsling av store optiske brikker.

Minimalt invasive hjerteimplantater

Et kateter ble utstyrt med akselerometre for å måle sammentrekninger av hjertet i denne sammenheng. Würth Elektronik Circuit Board Technology var involvert i utformingen av kretskortene og produksjonen av substratene. For dette formål ble nye ultrafleksible og stiv-fleksible (rigid-flex) stabler designet med prosjektpartneren OSYPKA AG, og de trykte kretskortene ble produsert på et hudvennlige underlag.

Hjerteovervåkingssystemer

Mønsterkortprodusenten deltok i utviklingen av en intelligent elektrode for hjerteovervåking. To systemer – en «mini-patch» (tre elektroder, korttidsovervåking) og en «maxi-patch» (seks elektroder, lengre, konstant overvåking) ble satt opp. Produsenten fokuserte på å designe utformingen av de strekkbare underlagene og produsere dem. En helt ny tilnærming til integrering ble utviklet i dette arbeidet. Den var basert på et strekkbart kretskort laget av termoplastisk polyuretan (TPU). Det var mulig å lage dette ved å bruke standard produksjonsteknikker for mønsterkort, noe som ga mange av fordelene med konvensjonell mønsterkort-teknologi, for eksempel montering av komponenter ved hjelp av pick-and-place-maskiner. Denne fordelen ble utnyttet ved å integrere de elektriske funksjonene i en dobbel system-i-pakke (SiP) som kunne monteres direkte på det fleksible/strekkbare kortet.

Printing av elektrodene direkte på det fleksible trykte kretskortet og integrering av all elektronikk i et tekstilsubstrat representerer avgjørende fremskritt i utviklingen av medisinske plastre for overvåking av kroppsfunksjoner. Den høye graden av miniatyrisering og tett integrasjon resulterte i en svært diskret formfaktor, mens det strekkbare mønsterkortet ga et svært bøyelig, biokompatibelt underlag.

I tillegg til Würth Elektronik Circuit Board Technology, spilte andre partnere, inkludert Fraunhofer IZM, Fraunhofer ENAS, Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC) og Precordior OY en viktig rolle i implementeringen av denne oppgaven.

Powered by Labrador CMS