Utdanning:

Marius Stian Tannum er leder for Institutt for mikrosystemer, ved USN på Bakkenteigen. Han er naturlig nok ikke fornøyd med at Master i mikro- og nano- systemteknologi går ut allerede til høsten. Alternativet er et foreslått Master i sensorer og innovasjon fra 2025.

USN trekker masterprogram i mikro- og nanosystemteknologi

Overraskende og med kort varsel, besluttet ledelsen i Universitetet i Sørøst-Norge (USN) å trekke opptak for Master i mikro- og nanosystemteknologi. Hovedårsak er økonomi og få søkere.

Det betyr at de som har søkt opptak i 2024, må finne noe annet. Og et nærliggende alternativ blir en master i sensorsystemer og innovasjon, som er tenkt å starte opp i 2025.

Vanskelig

– Å trekke studiet er å gå mot strømmen der EU staser 43 milliarder euro på å bygger opp kapasitet i fagfeltet gjennom Chips Act hvor Norge har valgt å være med, men samtidig har det vært vanskelig å rekruttere nok studenter til mikro- og nanostudier, sier Marius Stian Tannum, leder for Institutt for mikrosystemer, ved USN på Bakkenteigen, Borre.

Ny master under utvikling i sensorsystemer og innovasjon

– Sensorsystemer er også innenfor EU Chips Act, så nå bygges det opp til et sivilingeniørløp for sensorsystemer og generell master på biosensorer, forklarer han.

 – Planen er at programmet for sensorersystemer og innovasjon skal være klar for opptak høsten 2025. Dette er et fagfelt som inneholder alt fra mikroteknologi og MEMS, til komponent og systemnivå. Målet er at studentene lærer å designe og utvikle mikrosystemer for nye sensorer, og ikke minst hvordan sensorer integreres i systemer og gjøres intelligente, legger han til.

Under press

– Det er viktig å få fram at universitetssektoren er under voldsomt press på grunn av politiske føringer som fører til stram økonomi. For Norge som helhet er det også viktig at vi ikke legger ned nisjeutdanninger i mikroteknologi – kjernekompetanse for fremtidens produkter, selv om det er få søkere, mener Tannum.

– I tillegg kan det virke som det er for mange studietilbud for befolkningen i Norge, samtidig er det viktig å ha tilgang til slike utdanninger på flere steder for å sikre kandidater til næringslivet, legger han til.

Samarbeid

Selv om det ikke er noen stor fare at samarbeid med andre institusjoner og universiteter blir berørt med et år uten oppptak av studenter, er det et dårlig signal å gi, mener Tannum. Vi har flere typer samarbeid både internasjonalt og i Europa, men kanskje to av de viktigste er:

NorFab

USN er en av fire partnere i NorFab, en viktig samarbeidsplattform med egne laboratorier og fremstilling av mikroelektronikk og sensorer. Det som er spesielt er at NorFab gir tilgang til toppmoderne laboratorier for forskere, uavhengig av deres akademiske institusjon eller selskapstilknytning. Med akademiske renrom ved NTNU, USN og UiO finnes fasiliteter med åpen tilgang og der det ønskes velkommen til å komme og utføre praktisk arbeid ved anleggene. Nye brukere tilbys opplæring, i tillegg til at operatørservice tilbys på de fleste verktøy og spesifikke prosesser.

I oktober i fjor ble dessuten NorFabs nasjonale infrastruktur knyttet til Nordic Nano Network og EuroNanoLab.

SSIs

Smart Systems Integrated Solutions (SSIs) er et tilbud der USN sammen med Universitetet i Aalto, Finland og Budapest University of Technology and Economics, Ungarn, tilbyr en felles mastergrad i mikrosystemer og mikroelektronikk. – SSIs-programmet har i år tidenes beste opptak med 28 internasjonale studenter silt ut av over 700 søkere, det har derfor blitt et meget spennende og godt miljø å blande de internasjonale- og de norske studentene i de kommende år. Dette er også blant argumentene Tannum brukte i sitt svar til beslutningen om å legge ned mastergraden.

Til slutt

For å sette det i et slags perspektiv. Dette er studiene ved USN som ikke blir satt opp i høst:

  • Bachelor i utøvende folkedans (Rauland)
  • Bachelor i språk og formidling (Vestfold)
  • Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn (Porsgrunn)
  • Enkelte fordypninger på PPU, (praktisk pedagogisk utdanning) (Ringerike)
  • Master i mikro- og nanosystemteknologi (Vestfold)
Powered by Labrador CMS