Energipolitikk

Lanserer solklare bygg

Elektroforeningen (EFO) lanserer nå solklare bygg. Målet er å få fart på utbyggingen av solcelleanlegg på tak og fasader. Beregninger viser at solkraftpotensialet er større enn dagens strømforbruk. – Skal vi raskt bli et helelektrisk samfunn må vi gå i bresjen for å rydde opp i regulatoriske hindringer, sier adm. direktør Frank Jaegtnes i EFO.

Publisert

Thor Christian Tuv i Solenergi FUSen støtter EFOs lansering av solklare bygg fullt ut. – Når nye bygg oppføres og rehabiliteres må solkraft prioriteres. Det må settes en standard for miljøriktige bygg i fremtiden slik at solcelleanlegg blir en viktig del av designfasen. Kombinasjonen av kostnadseffektive og estetisk riktig utformede bygg må prioriteres, mener han.

Fra ladeklare til solklare bygg

EFO tok for noen år siden initiativet til ladeklare bygg. Det bidro til å forenkle byggingen av ladeklare bygg og kuttet kostnadene. – I dag er ladeklare bygg blitt en del av forskriftene, sier Jaegtnes. – Med lanseringen av solklare bygg legger EFO forholdene til rette for solcelleanlegg i borettslag, næringsbygg og privatmarkedet.

Stort potensial for solkraft

Nylig la Solenergiklyngen frem en rapport som viser at potensialet for solkraft i Norge er på ca. 200TWh. Det er mer en dagens samlede energiforbruk. – Bygges kun en del av potensialet ut, vil det dekke vårt energibehov. Vi må utnytte det raskest mulig. Alle prognoser viser at behovet for strøm vil øke kraftig med energikrisen i Europa. Derfor må solkraftutbygging få høyere prioritet, sier Tuv. – Det må etableres ordninger som gjør det mulig å dele strøm i bygg, nabolag og i nettet uten å pålegges avgifter når strømmen deles.

Nedsetter egen faggruppe

– Med lanseringen av solklare bygg legger EFO forholdene til rette for solcelleanlegg i borettslag, næringsbygg og privatmarkedet, sier adm. direktør Frank Jaegtnes i EFO.

EFO nedsetter nå en faggruppe som skal arbeide med problemstillinger knyttet til solklare bygg. En viktig oppgave blir å tilpasse dagens forskrifter og regelverk til byggeforskriftene.

– I prosjekteringsfasen må vi legge forholdene til rette for solceller på tak og tilpasse øvrig teknisk infrastruktur. Våre medlemsbedrifter har riktig fagkompetanse og er godt forberedt på solkraftutbyggingen, sier Jaegtnes.

Tuv deler Jaegtnes’ synspunkter. – Byggeteknikk og elektro må spille på lag når nye eiendommer designes for å fange opp sollyset på en optimal måte.

Solkraftpotensial

– En viktig del av vårt arbeid er å finne ut hvor stort potensialet for solkraft er på tak og fasader i næringsbygg, borettslag og eneboliger. Fornybar energi som solkraft må får en naturlig plass i energisystemet. Vi vil arbeide aktivt med å få bukt med barrierer som bl.a. går på hvor mye strøm det er lov å mate inn i nettet uten å pålegges avgifter. En annen barriere er begrensninger på å distribuere strøm mellom beboere i sameier og borettslag, sier Jaegtnes.

Like rammebetingelser

– De største hindringene er hvor mye solstrøm vi kan produsere til nettet, noe som begrenser utnyttelsen av takarealer, sier Tuv. – Med strømpriser på mellom 6 og 10 kroner pr. KWh i Sør-Vest og Sør-Øst Norge, må regulatoriske hindringer fjernes. Solenergibransjen må få like rammebetingelser som kraftbransjen i produksjon av strøm for å dekke opp vårt økende energiehov. Vi forventer at Energikommisjonen vil sidestille solkraft med havvind og vannkraft allerede fra januar 2023.

Handlingslammet

Regjeringen har glemt at solenergi er det raskeste tiltaket, og vært for opptatt av havvind og vannkraft som tar mye mer tid å bygge ut. – Nå må regjeringen slippe solkrafta løs slik at vi kan utnytte tak og fasader maksimalt. I solkraftbransjen jobber vi med lysets hastighet for å dekke markedets behov. Regelverket må nå utformes slik at forbrukere får lov til å dele strøm mellom bygg og til naboer uten å straffes med skyhøye avgifter og økt nettleie, sier Tuv. Han mener det er smart å bruke nettet som et batteri. – Når det gjelder våre strømkabler til kontinentet får mottakslandene lov til å bruke oss som batteri avgiftsfritt. Bruker vi nettet som batteri i Norge blir vi avgiftsbelagt. Hvordan kan myndighetene med viten og vilje opprettholde en slik forskjellsbehandling, spør Tuv.

Hindringer

Regulatoriske hindringer bidrar til at eiere av næringseiendommer kun bygger ut deler av takarealet. – Slik frimerkeutbygging gir ingen optimal energiutnyttelse. Slike hindringer må ryddes av veien og her må politikere, NVE og DLE fremme solkraftutbyggingen, sier Jaegtnes. – EFOs mål er å gjøre Norge til et helelektrisk samfunn. Politikere og regulerende myndigheter må endre sin inngrodde nettmodelltankegang slik at vi kan møte fornybarsamfunnet med stolthet, sier Jaegtnes. Han kan fortelle at EFOs medlemmer står i kø for å bygge ut solcelleanlegg. – Solenergi FUSen er et godt eksempel på et medlem som leverer komplette solenergisystemer til næringslivskunder. Utbyggingen skjer i ekspressfart og solkraft blir et viktig supplement til bl.a. vindkraft som tar lenger tid å realisere. Solkraftutbyggingen er et gigaprosjekt med flere parallelle små- og mellomstore prosjekter. De skjer samtidig uten naturinngrep så lenge anleggene bygges ut på tak og fasader.

Må endres

– Vi hilser initiativet til EFO velkommen. Det er viktig at foreningen går i bresjen med å fronte solcelleteknologien overfor myndighetene. Vi er klare til å bygge ut flere takarealer og fasader men da må lovverket endres slik at solcelleanlegg får samme betingelser som havvind og vindkraft. Vår teknologi snur nå opp ned på inngrodde energioppfatninger og blir avgjørende for å dekke vårt voksende strømbehov fremover, sier Tuv til slutt i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS