RTS AS

Ivar Ersland og Tore Hafte Staalesen i RTS AS ser store muligheter for å overføre deres offshorebaserte undervannsteknologi til blant annet fornybar energi og havbruk.

Følsom elektronikk møter robust mekanikk

Etter 20 år som leverandør av undervannsteknologi, har RTS AS i Åkrehamn på Karmøy opparbeidet seg et internasjonalt ry, med produkter som nærmest er bransjestandard på sine områder.

Publisert Sist oppdatert

Foruten å utvikle egne produkter for overvåking, datainnsamling og kommunikasjon til undervannsbruk tilbyr RTS salg og utleie av komplette sensorpakker, og driver vedlikehold og reparasjon av verktøyutstyr til ROV, slik som gripearmer, kutteverktøy og denslags.

Ny generasjon MUX

Ett av produktene, en såkalt MUX som samler alle signaler fra sensorer, kamera osv. i en ROV (fjernstyrt undervannsrobot), er blitt redesignet fra bunnen av og lanseres nå som RTS Gen 6 MUX. Enheten har 19 kanaler, 3x 4k video som standard og 8 Ethernet-kanaler. Den avanserte enheten, som drives av en 1200 W kraftforsyning, har f.eks. program- vare-nullstillbare sikringer på hver eneste kanal. Dette er teknologi som skal kunne operere på 4000 meters dyp, og da skal tingene både være robuste, og kunne betjenes uten å måtte dra opp hele ROVen.

Bygget merkenavn

RTS har et helt spekter av produkter for undervannsbruk inkludert navigasjonsenheter, pitch & roll-sensorer, overvåkingsenheter, undervannsskjermer, dataloggere, gps-enheter med mer, og leverer både til havbunnskartlegging, rørinspeksjon, fiskeoppdrett og havvind, for å nevne noe. – Vi har klart å bygge oss opp som et merkenavn, og enkelte av produktene, som MUXen, er internasjonalt anerkjent nærmest som en industristandard, sier daglig leder Tore Hafte Staalesen. – Det skyldes først og fremst kvalitet, og serviceinnstilling, mener han.

Lars Melkevik er spesialist på fastvareutvikling, og er her i ferd med å teste selskapets egenutviklede protokoll for kommunikasjon mellom en undervannsnode og overflateutstyr. – Vi kan sende parallelt over akustisk, radio og fiber/nettverk hvis det er påkrevet, sier han.

Utvider

RTS AS har i dag rundt 30 ansatte, og utvider stadig. Nå har de etablert et kontor også i Spania, ikke minst for å rekruttere riktig kompetanse. En avdeling i Aberdeen skal også være på vei.

Internasjonalt samarbeider de med Aberdeen-baserte Seatronics, en spesialist på salg og utleie av undervannsutstyr, noe som har gitt tilgang på et globalt distribusjonsnettverk.

Fra olje til fisk

Mens selskapet i utgangspunktet rettet seg mot olje-/gassbransjen, har man i de senere årene sett på nye markeder, som fornybar energi og havbruk. – I dag er vi involvert i både havvind og bølgekraftverk. Vi deltar også som teknologileverandør i spennende prosjekter innen tidevannskraft – noe som også har fått internasjonal oppmerksomhet, sier Staalesen. – Vi synes jo det er litt kult at vår lange erfaring innen olje/gass kan komme til anvendelse i nye markeder, legger han til.

Egen båt for å teste og kalibrere utstyr hører med.

Konkurransedyktig

Mens dypvannsproduktene til offshorebransjen krever solide – og dyre – mekaniske løsninger i titan, stilles det ikke samme krav i havbruksnæringen, der det kanskje er snakk om maksdyp på 100 meter. Elektronikken er nesten den samme, men kan pakkes i langt rimeligere kapslinger. Dermed kan RTS by på konkurransedyktige løsninger, mener Staalesen.

Sterk på elektronikk

På elektronikksiden har bedriften ett av de største utviklingsmiljøene i området, og et eget, ESD-sikret produksjonsområde for utvikling og sammenstilling av utstyret. – All sammenstilling og test foregår her, noe som også gir mulighet for å kundespesifiserte produkter til visse formål, sier utviklingssjef Ivar Ersland. – Ved at vi lager all maskinvare selv, og snakker direkte med kundene, oppnår vi å lage mer «spissede» produkter, understreker han.

Mer sensordata

– Kundene ønsker stadig mer sensordata fra undervannssystemene, i tillegg til flere muligheter for fjernstyring, sier Ersland. – I dag er vi blant de første som har kommet med en MUX med 4k videokanaler, i tillegg til mulighet for fjernstyrt overvåking for eksempel, sier han. Flere operasjoner kan nå styres fra land, om ønskelig. En annen trend er overgangen fra hydrauliske motorer og verktøy til elektriske, og ikke minst batteridrevne ROVer, som også gir muligheter og mer arbeid til RTS.

RTS MUX Gen 6 er en helt nyutviklet undervanns multiplekser for å samle sensordata, fjernstyring og 4k video på samme fiber til overflaten.

Gjør alt selv

– Mange av produktene vi tilbyr er «hyllevare». Men det vi er alene om, er MUXen. Det er et produkt som har gjort oss ganske robuste i forhold til markedssvingninger. En stor fordel er også at vi sitter på all kjernekompetanse selv; Vi gjør elektronikkutvikling, designer kretskort, skriver kode og gjør mekanisk design, fremholder Ersland. – Det at vi gjør mye innomhus gir oss kontroll, supplerer Staalesen, som mener mange kunder lar seg imponere over alt RTS har «på huset», til tross for at firmaet er relativt lite i internasjonal målestokk.

Så behov

RTS ble startet av folk som hadde bakgrunn fra andre selskap innen undervannsoperasjoner, og som så behovet for nye produkter. For eksempel MUXen. Problemet i utgangspunktet er fiberlinken som går fra ROV til overflaten med styresignaler, video osv. – Det de eksisterende leverandørene ikke hadde mulighet til den gangen, var å legge inn kanaler til overvåking og datainnsamling fra f.eks. sonar, ekkolodd, navigering og lignende, forklarer Staalesen.

Robust og enkelt i bruk

– Vi utviklet et system som samler data og sender over fiberen til overflaten. Det var viktig å ha lavest mulig forsinkelser – latens – og minst mulig bufring for å oppnå tilnærmet sanntidsdata. Videre måtte systemet være robust og enkelt å ta i bruk, fremholder han. Ofte kan transport til og fra, montering og håndtering være en vel så stor påkjenning som selve operasjonen i dypet. – Det var også viktig å legge inn beskyttelsesmekanismer for eksempel for å unngå at gyroen må restartes. Det kan fort ta to timer, noe som blir kostbart når skip og mannskap må vente.

Utfordringer

Det er alltid noen utfordringer med slike løsninger. Blant annet kan fiberlinken være dårlig. For å ha kontroll på det, har RTS bygget inn måling av kvalitet og tilstand på fiberlinken. – Av andre utfordringer kan høyt strømforbruk på enkelte sensorer lage trøbbel. Ikke minst med varmeutvikling, sier Ersland. Med en samlet effekt på 1200 W snakker vi om en skikkelig varmeovn. Dette setter strenge krav til kjøling av systemet. Til gjengjeld er kapslingen designet slik at det skal være god luftsirkulasjon internt i «flasken».

Prosessoroppgradering

Kjernen i MUXen består av tre deler, kraftforsyning, MUX/signalbehandling og styresystem. I forrige generasjon satt den en XMega-prosessor fra Atmel, mens generasjon 6 er oppgradert med en 32-bits STM-prosessor. – På den ene siden hadde vi allerede «fylt opp» den eksisterende prosessoren, og på den andre siden ga STM-prosessoren flere muligheter og funksjoner, bl.a. med innebygd diagnostikk, temperaturovervåking osv., forklarer Ersland. – Nå har vi fått en god løsning som åpner for mer avanserte ting, og ikke minst har vi gode verktøy og et omfattende utviklersamfunn å støtte seg på, påpeker Ersland.

Linux på topp

Styringsenheten «topside», altså på overflaten (skip, kontrollrom el.l.) er til gjengjeld designet med en Linux-basert NXP-prosessor som motor. – Dette er det første produktet vi har tatt frem basert på en Linux- prosessor. Det gir gode utviklingsmuligheter, ikke minst med tanke på integrering av andre systemer, PCIe-porter med mer. Dette har også bidratt til å øke vår egen kompetanse, og gir muligheter til å benytte disse plattformene til andre ting i fremtiden, understreker han.

Titan

Mekanisk må utstyret være robust nok til å tåle både transport og store havdyp – ned til 6000 meter (600 bar). Da er det kapsling i titan som gjelder. Metallet er lett, og korroderer ikke. Selve elektronikken holdes gjerne i nitrogenatmosfære med 1 bar omgivelsestrykk. I enkelte produkter benyttes oljefylte flasker for å romme elektronikken, da med opptil 600 bar trykk. I disse tilfellene er det enkelte typer komponenter som av naturlige grunner ikke kan benyttes, slik som elektrolyttkondensatorer.

Gammelt møter nytt

Videre har man ofte møtt utfordringer med eldre grensesnitt som ikke støttes av nye databusser og slikt. – Det er mye gammelt utstyr som fortsatt er i bruk der ute, og som vi må støtte. Dermed blir det en del spesialtilpasninger til eldre busser – samtidig som vi skal støtte de nye, fremholder Ersland. Gamle travere som RS232/485 er mye brukt tradisjonelt, mens nyere systemer hovedsakelig er Ethernet-basert.

Powered by Labrador CMS