Energi:

I tillegg til den allerede vedtatte stabiliseringen av nettleien for første halvdel av 2024, vil elavgiften for produksjonsbedrifter bli senket kraftig.
I tillegg til den allerede vedtatte stabiliseringen av nettleien for første halvdel av 2024, vil elavgiften for produksjonsbedrifter bli senket kraftig.

Den tyske regjeringen avlaster kraftintensive bedrifter

I forrige uke ble den tyske regjeringen enige om ytterligere lettelser for selskaper i Tyskland de neste fem årene.

Publisert Sist oppdatert

 Særlig bedrifter med spesielt kraftkrevende produksjon vil dra nytte av strømprispakken, og produksjonsindustrien avlastes. En senkning av elavgiften skal i første omgang lovreguleres for årene 2024 og 2025. Det er enighet om at reduksjonen skal gjelde frem til 2028, forutsatt at det foreligger finansiering i statsbudsjettet. Regjeringen ber nå parlamentet sørge for at tiltakene vedtas så raskt som mulig.

Senker for produksjonsbedrifter

Strømprispakken består av flere deler. I tillegg til den allerede vedtatte stabiliseringen av nettleien for første halvdel av 2024, blir elavgiften for produksjonsbedrifter senket kraftig, til det europeiske minimumsnivået på 0,05 eurocent per kilowattime. For øyeblikket er normalprisen 2,05 eurocent, mens den reduserte prisen ligger på 1,537 eurocent.

På overtid

Ifølge Peter Adrian, president i Det tyske industri- og handelskammeret (DIHK), kommer beslutningen om å senke elavgiften for produksjonsindustrien på overtid. Han mener at elektrisitet rett og slett må være rimelig for at særlig mellomstore industribedrifter skal kunne utvikle seg i retning av klimanøytralitet.

Strømprissubsidier

Ytterligere tiltak er planlagt for spesielt kraftkrevende selskaper som befinner seg i en internasjonal utsatt konkurransesituasjon. Disse støttes med summer som står i sammenheng med indirekte CO2-kostnader i forbindelse med kvotehandel.

Effekten

Det forventes at støttetiltakene vil koste rundt tolv milliarder euro bare i det kommende året. Frem til 2028 regner man med avlastingstiltak på totalt 28 milliarder euro, der 17 milliarder euro vil gå til energiintensiv industri. Legger man til subsidier til nettleie og den allerede avskaffede miljøavgiften, stiger summen til 76 milliarder euro.

Powered by Labrador CMS