Viktige RF-tillegg fra Mathworks

Nå kommer versjon 2021b av MATLAB og Simulink, med to nye produkter, fem større oppdateringer og en mengde nye funksjoner.

Publisert Sist oppdatert

MathWorks lanserte rett før helgen versjon 2021b av produktfamiliene MATLAB og Simulink. Release 2021b (R2021b) skal ifølge selskapet tilby hundrevis av nye og oppdaterte egenskaper og funksjoner, sammen med to nye produkter og fem større oppdateringer.

Nye muligheter i MATLAB omfatter blant annet koderefaktorisering og blokkredigeringer, så vel som muligheten for å kjøre  Python-kommandoer og script fra  MATLAB.  Oppdateringer i Simulink skal også gjøre brukerne i stand til å kjøre flere simuleringer for ulike scenarier fra Simulink Editor, samt lage egne tabs i Simulink Toolstrip. 

R2021b kommer også med nye produkter som støtter trådløs kommunikasjon, i form av RF PCB Toolbox og Signal Integrity toolbox: 

RF PCB Toolbox åpner for design, analyse og visualisering av høyhastighets- og RF flerlagskort.  RF-utviklerne skal her kunne designe komponenter med parametriserte eller arbitrære geometrier, inkludert distribuerte passive strukturer slik som ledningsbaner, kurver og viahull.  Med bruk av frekvensdomenebaserte metoder for momenter og andre EM-teknikker, kan avkopling, dispersjon og parasittiske effekter modelleres, heter det.   Toolbox-støtte for ODB++ og databaser fra Cadence Allegro, Mentor Expedition, Altium og Zuken skal gjøre det mulig for utviklerne å analysere høyhastighetsdelene av mønsterkortutlegget. 

Signal Integrity Toolbox tilbyr funksjoner og programmer for design av høyhastighets serielle og parallelle lenker.  Brukerne skal her kunne lage eksperimenter som dekker flere parametere, hente ut designmålinger og visualisere bølgeformer og resultater.  Verktøykassen støtter standardkompatible IBIS-AMI modeller for statistisk- og tidsdomene simulering for å analysere utjevning og klokkegjenoppretting. 

Foruten de nye produktene inkluderer R2021b større oppdateringer av Symbolic Math Toolbox, Lidar Toolbox, og Simulink Control Design, samt andre produkter innen dyp læring, forsterkningslæring, prediktivt vedlikehold og maskinlæring. Mer informasjon finner du her: R2021b Highlights page

Powered by Labrador CMS