Easee:

Offentliggjør feilstatistikk

Samtidig som Elsäkerhetsverket 22. april meldte at Easees ladebokser ikke utgjør en fare for skade på personer eller eiendom, ba de Easee om å levere en prognose over forventede feil på ladestasjoner, med påfølgende, periodisk rapportering av reelle feil.

«Det vi ønsker å sikre oss med denne avgjørelsen er at det ikke oppstår alvorlige feil i utstyret over tid ettersom det eldes og slites ut,» het det i meldingen fra Elsäkerhetsverket.

Easee applauderer Elsäkerhetsverkets føre var-holdning, og offentliggjør nå all statistikk over feil på ladebokser. Både for Elsäkerhetsverket og alle andre som er interessert.

– Vi ønsker å gå foran i bransjen og deler denne informasjonen. Samtidig er ladebransjen fremdeles i utvikling og vi trenger mer åpenhet som bidrar til at hele bransjen prioriteter sikkerhet, sier Marthe Kindervaag, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Easee i en pressemelding.

82 352 675 ladeøkter – 3 075 feil

Akkurat nå er det installert over 700 000 ladebokser som gir en jevn strøm av unik diagnosedata.

Easee har en feilprosent på 0,44 prosent, og på nettsiden får man innsikt i hvor mange tilfeller som skyldes for eksempel temperatur eller installasjonsfeil.

– Informasjonen vi får inn er helt uvurderlig i arbeidet vi gjør for å forbedre produktene våre, enten det dreier seg om økt sikkerhet eller bedre ytelse, sier Kindervaag.

Desto flere ladere som installeres, desto tydeligere blir dataene som hentes inn. I fjor oppstod det 3 075 feil som defineres som kritiske på Easee-ladere. Med kritiske feil menes tilfeller der laderen ikke lenger kan brukes, enten på grunn av defekte komponenter eller installasjonsfeil.

Uavhengig av årsaken til feilen, slår sikkerhetsmekanismene inn og deaktiverer ladestasjonen slik at man unngår farlige situasjoner.

Oppfordrer bransjen til å gi samfunnet innsyn

– Vi mener det er viktig informasjon for at elektrikere og sluttkunder skal kunne føle seg velinformert og trygge før de kjøper et produkt, sier Kindervaag.

Nettsiden skal jevnlig oppdateres med fersk statistikk som blant annet er hentet fra en sikkerhetsrapport utarbeidet i samarbeid med eksperter på elsikkerhet fra rådgivningsselskapet Rejlers.

– Målet vårt er at flere aktører i bransjen vil hive seg med og dele sin statistikk. Det blir sunn konkurranse som kommer samfunnet til gode, avslutter Kindervaag.

Easees statistikk er nå tilgjengelig på selskapets hjemmesider easee.com/safety-summary

Powered by Labrador CMS