Rapport:

Toveis elbillading kan bli sentral for grønn omstilling

En fersk rapport fra Smart Energy Europe og DNV viser at mer fleksibilitet i strømnettet kan skape enorme gevinster i Europa. Fordelene med å bruke elbilbatterier smartere estimeres til hele 9,9 milliarder euro fra 2030.

Publisert Sist oppdatert

Det er smartEN (Smart Energy Europe) sammen med uavhengige konsulenter fra DNV som står bak rapporten. Den utforsker muligheter, hindringer og konsekvenser av å inkludere mer forbrukerfleksibilitet i strømnettet. Enkelt forklart handler forbrukerfleksibilitet om hvordan strømforbrukere kan samhandle bedre med nettet. Eksempelvis ved å styre, lagre, forbruke eller tilføre energi i tråd med strømnettets behov.

Rapporten ser blant annet på toveis elbillading, utviklingen av ladestasjoner, regulatoriske og markedsmessige forhold, og nett- og systemhensyn.

– Viktigheten av fleksibilitet i strømnettet øker i takt med at vi stadig får mer energi fra variable fornybare energikilder som sol- og vindkraft, sier Jon Helsingeng. Han leder Eaton i Norge, som er en av flere sponsorer bak rapporten.

Rapporten er den første av sitt slag, og peker blant annet på at toveis elbillading (forkortet V2X) og intelligente energilagringssystemer kan få en betydelig rolle i det grønne skiftet.

– Elbiler står stille 90 prosent av tiden, og representerer en enorm mulighet for å inkludere mer fleksibilitet i strømnettet – særlig i Norge hvor vi har så mange elbiler, sier Helsingeng.

Flere og større fleksibilitetskapasiteter vil blant annet bidra til å balansere strømnettet for å hindre strømbrudd og redusere nettinvesteringer, og er helt avgjørende for å elektrifisere og inkludere mer variable energikilder i Europa på en kostnadseffektiv måte.

37,5 millioner tonn klimagassutslipp

I den omfattende rapporten er det laget flere modeller som bidrar til mer kunnskap om hvordan fleksibilitetstjenester kan påvirke strømnettet. Fordelene knyttet til bedre samhandling mellom elbilbatterier og strømnettet estimeres til hele 9,9 milliarder euro i 2030.

Utnyttes hele spekteret av muligheter for å skape mer fleksibilitet i nettet fra bygg, elbiler og industri, viser rapporten at i 2030 vil Europa kunne:

  • Redusere 37,5 millioner tonn klimagassutslipp, nesten 84 kilo per innbygger.
  • Spare mellom 11,1 og 29,1 milliarder euro i investeringer i kraftnettet.
  • Forbrukere vil årlig spare til sammen 71 milliarder euro.
  • Begrensninger i fornybar energiproduksjon kan reduseres med 61 prosent (15,5 TWh), noe som styrker økonomien og tilgjengeligheten av fornybar elektrisitet.

– Studien viser hvordan forbrukere av strøm, både privatpersoner og bedrifter, kan spare penger og samtidig bidra til å redusere presset på kraftnettet. Men insentiver for å investere i teknologi som muliggjør denne fleksibiliteten må på plass, som for eksempel statlige støtteordninger, sier Helsingeng.

Kompliserte tekniske krav

Rapporten belyser flere utfordringer som står i veien for å inkludere mer fleksibilitet i strømnettet.

– Kompliserte og ukoordinerte tekniske krav på tvers av landegrenser er en av hovedutfordringene for oss som produserer infrastruktur og ladestasjoner, sier Helsingeng.

Rapporten har gått igjennom en rekke regulatoriske forhold i 11 europeiske land. Basert på dette gis det fire konkrete anbefalinger til myndigheter og beslutningstakere:

  1. Fjern dobbeltskatten på lagret energi.
  2. Gi mandater til toveis elbillading i bygg med fornybar energiproduksjon, og på offentlige langtidsparkeringsplasser med ladenettverk.
  3. Støtt utviklingen av toveis elbillading. Elbiler må få tilgang til å konkurrere på lik linje med stasjonære energilagringsteknologier.
  4. Implementer eksisterende EU-lovverk som støtter fleksibilitetstjenester i nettet, inkludert utrullingen av smarte strømmålere, prismekanismer som stimulerer til økt samhandling, at nettselskaper kan levere på fleksibilitet og at det gis åpen tilgang til energi- og balanseringsmarkeder.

Den fullstendige rapporten kan lastes ned her.

Powered by Labrador CMS