Halvledersalget kraftig opp i Europa

DMASS rapporterer en gigantisk vekst på 31,8 prosent for halvledere i 3. kvartal og 44,7 prosent i konnektorer, passive og elektromekaniske komponenter. Komponentmangel er fortsatt det største problemet for hele industrien.

Publisert Sist oppdatert

Det europeiske komponentdistribusjonsmarkedet gårmot et rekordår. Den langsomme starten inn i 2021 er erstattet av en tosifret vekst for både halvledere og IP&E (Interconnect, Passive and Electromechanical) komponenter. Distribusjonsinntekter for halvledere i tredje kvartal, som rapportert av DMASS-medlemmer, vokste med 31,8 prosent til 2,46 milliarder euro, og IP&E-distribusjonssalget med 44,7 prosent til 1,13 milliarder euro. Til sammen rapporterte DMASS-medlemmer 35,6 prosent vekst til 3,6 milliarder euro for perioden.

– Mangelen på komponenter over hele linjen definerer fortsatt dagens markedssituasjon. Selv om vi ser ut til å nyte en sunn vekst for øyeblikket, er presset på alle markedsaktører for å finne løsninger og unngå ytterligere forstyrrelser. Når situasjonen endrer seg er ikke klart, men vi håper at 2022 vil bringe litt lettelse. Det er tydelig at mangelen påvirker de generelle økonomiske utsiktene på tvers av europeiske industrier, sier Herman Reiter, nyutnevnt styreleder i DMASS.

 

Halvledere: Spredningen på vekstrater i halvlederdistribusjonen i 3. kvartal varierte fra -29 % til 112 % (begge verdier er ikke representative for markedet, men mer av strukturelle endringer). Store land og regioner viste likevel et stort avvik også: Tyskland vokste med 25 % til 672 millioner euro, Øst-Europa med 28,7 % til 430 millioner euro, Italia med svimlende 54 % til 219 millioner euro, Norden med 44,8 % til 203 millioner Euro, Storbritannia med 40 % til 167 millioner euro og Frankrike med 36,4 % til 152 millioner euro.

På produkt- og produktgruppenivå var analog og MOS Mikro de viktigste produktgruppene i den totale markedsveksten, mens diskrete, kraft, sensorer, opto og minne vokste langt over gjennomsnittet. Analoge produkter vokste med 24,4 % til 689 millioner euro, MOS Mikro med 25,8 % til 484 millioner euro, kraft med 38 % til 291 millioner euro, minner med 54,4 % til 241 millioner euro, opto med 34,6 % til 237 millioner euro, diskret med 57,4 % til 149 millioner euro, programmerbar logikk med 35,1 % til 145 millioner euro og annen logikk «bare» med 11,7 % til 122 millioner euro. Halvledersensorer vokste med 39,6 % til 72 millioner euro og standard logikk med 35,8 % til 34 millioner euro.

Etter å ha begynt å rapportere kun til medlemmene siden 2014, rapporterer DMASS for første gang offisielle data om distribusjonsmarkedet for interconnect, passive og elektromekaniske komponenter. Salget for DMASS IPE-medlemmer økte i tredje kvartal/kalenderåret 2021 med 44,7 % til 1,13 milliarder euro. Den regionale splittelsen er sammenlignbar med halvledermarkedet, med Tyskland og Øst-Europa som de største regionale markedene, etterfulgt av Italia, Storbritannia, Frankrike og Norden. På produktnivå vokste passive (539 millioner euro) og elektromekaniske produkter (530 millioner euro) med et tilsvarende tempo på henholdsvis 45 % og 46 %. Strømforsyninger (omtrent 6 % av IPE-markedet) vokste med 35 % til 65 millioner euro.

Styreleder Hermann Reiter konkluderer: – Det er utrolig hvordan mange produktområder i knappe tider viser tilsvarende høye vekstrater mens spredningen i normale tider er ganske stor. Det er også sjelden å se IPE-produkter overgår halvledersektoren i en slik grad. For 2021 er vi optimistiske til å komme nær eller overgå 20 %-merket for år-til-år-vekst av alle komponenter; 2022 kan fortelle en annen historie. Vi håper at vi innen midten av 2022 vil se en viss lettelse på forsyningssiden og forsyningskjeden. Langsiktig, for første gang siden 80-tallet, ser vår bransje enorme geopolitiske bøyningsmerker, der tilgjengelighet og tilgang til teknologi kan drive utviklingen fremfor den faktiske etterspørselen i sluttmarkedet.

Powered by Labrador CMS