Både elektronikkdistributørene og deres kunder har opplevd et utfordrende år, med mangel på komponenter, lange ledetider og økende priser. Foto: Farnell.
Både elektronikkdistributørene og deres kunder har opplevd et utfordrende år, med mangel på komponenter, lange ledetider og økende priser. Foto: Farnell.

Farnell: Planlegg godt

Etter et turbulent år har mye endret seg innen komponentsalg og -tilgang. Mange komponenter er fortsatt vanskelige å få tak i, og det vil ikke bedre seg med det første, advarer salgsdirektør i Farnell.

Publisert

Pandemien har gitt overraskende effekter på elektronikkmarkedet, og ikke minst har dette ført til problemer med tilgang på en rekke komponenter. Elektronikk har snakket med elektronikkdistributøren Farnells salgsdirektør for Norden, Ghita Hoyer, om saken.

Ghita Hoyer, salgsdirektør for Norden i Farnell.
Ghita Hoyer, salgsdirektør for Norden i Farnell.

Årsak og virkning

Hva ser du på som årsaker til denne situasjonen med komponentmangel, lange ledetider og økende priser på halvledere og andre komponenter, og hva kan kundene gjøre for å sikre leveranser?

– Covid-19-pandemien akselererte den langsiktige trenden mot massedigitalisering på en måte som dramatisk påvirket halvledermarkedet. Pandemien førte til endringer i både personlig livsstil og forretningsdrift. Dette økte halvlederbehovet på måter ingen kunne ha spådd tidligere, mest tydelig sett i massebevegelse av ansatte fra kontoret til en arbeid-hjemmefra-modell. Parallelt medførte pandemien også forstyrrelser i forsyningskjeden på kortere sikt for produsentene av halvlederprodukter, noe som ytterligere intensiverte situasjonen.

Uventet oppgang

I løpet av 2020 kompenserte denne nye og uventede oppgangen i etterspørsel nedgangen i mange tradisjonelle markeder for halvledere, som bilindustri og industri. Men i slutten av 2020, da verden ble vant til den "nye normalen" og operasjonene startet på nytt i noen av disse tradisjonelle halvledermarkedene, begynte kunder som hadde satt ordre på pause tidligere på året, å gjenoppta sin innkjøpsadferd – bare for å finne ut at produktene ikke lenger var så lett tilgjengelig. Denne situasjonen med etterspørsel som raskt øker langt utover et tilbud som er tilpasset en kort til middels horisont, førte naturlig nok til økende ledetider og høyere priser.

Utvid leverandørlisten!

Det er flere ting kundene kan gjøre for å sikre produktene de trenger og for å beskytte seg mot fremtidige problemer i leveringskjeden. Først og fremst bør du utvide din liste over godkjente leverandører (AVL) der det er mulig, og sørge for at du har en god spredning av leverandørens salgspartnere. For det andre så vi resultatet av å stole på leveranser fra ett enkelt geografisk område gjennom 2020; det kan være fordelaktig å blande og diversifisere regionene du sikrer deg produkter fra, for å avbøte områdespesifikke utfordringer. For det tredje må du sørge for at du har tilstrekkelig bufferlager og vurdere å plassere langsiktige bestillinger, og gjennomgå leveringsstatus ofte.

Langsiktig vs kortsiktig

Mens langsiktig ordreplassering kanskje ikke kan vaksinere deg helt mot en brå oppgang i ledetid, vil det absolutt gi deg en fordel. Ikke minst kan kundene benytte seg av «High Service» eller tjenesteorienterte modeller som en del av deres forsyningsstrategi. Tjenesteorienterte distributører ønsker å selge produkter fra lager for levering neste dag, så det kan være lurt å låse inn bestillinger med breddeleverandører der du er 100% sikker på dine behov, og bruke High Service for å «fylle opp» tilleggsbehov, slik at du kan navigere effektivt gjennom produksjonstopper og -daler.

Fremover

Hvordan vil det neste året se ut? 

– 2021 har så langt vært en enestående periode når det gjelder etterspørsel for halvledere. Tidligere topper i etterspørselen har vært fokusert på en veldig spesifikk gruppe produkter eller teknologier, mens den nåværende, voldsomme etterspørselen eksisterer over hele halvlederområdet.

Bryter med historien

I tillegg ser det ut til at markedet for halvledere ikke lenger er forankret i den globale BNP-veksten, slik det har vært historisk. Dette burde ikke bli sett på som et midlertidig skifte, ettersom de nye årsakene til etterspørsel etter halvledere er kommet for å bli. Det er høyst sannsynlig at disse leveringsproblemene vil vare i det minste resten av 2021, og de fleste kommentatorer spekulerer i at effektene vil bli sett langt inn i 2022.

Økt produksjonskapasitet

Den endelige løsningen er selvsagt økt produksjonskapasitet, men å stable mer halvlederproduksjon på bena er en langvarig prosess, og som sådan bør vi forberede oss på at den nåværende situasjonen vil fortsette i noen tid ennå.

Vanskelig for de små

Mange mener det er vanskeligere for mindre bedrifter å nå frem med deres bestillinger. Hva tenker du om det? 

– Det er ikke til å stikke under en stol at det er visse selskaper, hvis størrelse, omfang, forbruk og fotavtrykk gjør at de kan trenge seg foran i køen for produkter. Imidlertid betjenes de mindre kundene i bransjen vanligvis av høyservice-distribusjon, og her er ting ikke alltid så klare. For små selskaper vil det ha stor betydning hvor godt distribusjonspartneren din er engasjert med den aktuelle produsenten, og hvor godt de administrerer forsyningskjeden, for hvilken lagerbeholdning de klarer å få – og når. Selv om mindre bedrifters samlede utgifter kan være lavere enn deres større motstykker, har de fordelen at volumbehovet senere blir mindre, noe som gjør det lettere for en distributør å oppfylle deres behov.

Tjenesteorienterte distributører

Tjenesteorienterte distributører som Farnell er et flott alternativ for mindre kunder. Farnells varesortiment, -bredde og -dybde er designet for å ivareta ordrer med høy blanding og lavt volum fra lager for levering neste dag. Dette permanente fokuset på å selge fra lager uavhengig av markedsforhold sikrer at store og små kunder har tilgang til det de trenger, når de trenger det, selv under tøffe markedsforhold.

Norden vs verden

Ser du forskjeller mellom de nordiske markedene og resten av Europa og verden for øvrig?

– Når det gjelder den nåværende mangelen på komponenter, påvirkes de nordiske markedene stort sett på samme måte. Leverandører og kunder står overfor de samme utfordringene som andre steder. I Norden, som med resten av kloden, vil det ta litt tid før tilbud og etterspørsel kommer tilbake til mer normale nivåer.

Unikt marked

Norden er imidlertid et unikt marked på en rekke andre måter. Det består av forskjellige kundegrupper og har enestående spesialiteter sammenlignet med resten av verden. I Norden ser vi en veldig fremtredende rolle for FoU, drevet av noen av de best kvalifiserte ingeniørene i hele verden. Selv om produksjon i høyere volumer ofte blir satt ut til Asia eller Øst-Europa, ser vi en stor tilbøyelighet for prototyping og utvikling lokalt. Videre, mens det meste av Sentral-Europa er drevet av bilindustrien for forbrukere, har Norden utviklet et mye sterkere høyteknologisk industrielt marked, særlig knyttet til dets unike forhold til offshore-/maritim-, vann- og energisektorene.

FoU-orientert

Det er også stor appetitt i regionen for utdanningsdrevne programmer; Å oppmuntre og legge til rette for at barn lærer koding fra en ung alder er sentralt i den lokale læreplanen, og Farnell har spilt en rolle for å sikre at skoler og institusjoner har det utstyret de trenger. Super:bit-prosjektet i Norge innebar leveranser av micro:bit-kort og tilbehør til mer enn 2000 skoler over hele landet. Med en lokal tilstedeværelse i Norden i nesten tre tiår, har Farnell en intim kunnskap om behovene til lokale kunder og utfordringene de møter. Å levere til kunder på lokalt språk med produktene, tjenestene og teknisk support de trenger, er fortsatt vårt hovedfokus.

 

Powered by Labrador CMS