Hvordan har kvinner det i elektronikkindustrien?

Farnell og brukerforumet element14 slår et slag for kvinner i elektronikkindustrien. Gjennom en spørreundersøkelse ønsker de å forstå bedre hvordan kvinners situasjon er i denne industrien. Både kvinner og menn kan svare på undersøkelsen.

Publisert Sist oppdatert

Spørreundersøkelsen «Women in Engineering» søker å få direkte innsikt fra de som arbeider i industrien omkring barrierer for likhet, diskriminering og hva de ønsker å forandre på.

– Jeg har møtt min del av utfordringene i løpet av karrieren innen teknologi og gleder meg til å høre fra mine likesinnede om hvordan deres erfaringer har vært, sier Dianne Kibbey, global sjef for samfunn og sosiale media i element14. – Vi håper å få høre fra folk som jobber i denne bransjen – uansett alder, rase eller kjønn, slik at vi kan få innsikt i hva som fungerer bra for kvinner og hva som kan forbedres.

Den anonyme undersøkelsen stiller spørsmål som: Hvilke utfordringer har du møtt, føler du deg velkommen? Føler du deg likt behandlet med menn? Får du nok muligheter til å videreutvikle deg? eller sett kvinner møte, i elektronikkindustrien? Med flere.

Undersøkelsen er åpen til 15. mai 2021 for alle yrkesaktive, også de som ikke er ingeniører.

Undersøkelsen finner du her: element14.com/take-the-survey.

Farnell vil publisere resultatene den 23. juni under «Women Engineering Day».

Powered by Labrador CMS