Innovasjon:

PPM Robotics fikk 500 000 kroner i DIP-støtte i 2021 for å utvikle en sykehjemsrobot.

Millioner til designdrevet innovasjon

DOGA har millioner av kroner til utdeling – leter etter teknologibransjens beste nyskapingsprosjekter.

Publisert

Movu Mobility og PPM Robotics er blant tidligere mottakere av innovasjonsmidler fra DOGA. Nå skal ytterligere 11 millioner kroner sprøytes inn i norske bedrifter som vil bruke designdrevet innovasjon til å tenke nytt og forstå brukerne sine bedre.

HEIER PÅ NYSKAPING. – Regjeringen har forsterket satsingen på DIP, og jeg oppfordrer næringslivet til å gripe sjansen og søke om DIP-midler fra DOGA, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Designdrevet innovasjonsprogram – DIP – er en støtteordning som stimulerer til bruk av designmetodikk i idéfasen av innovasjonsprosjekter i næringslivet. Det er fasen der du har en problemstilling, men ikke enda har kommet fram til en løsning.

– Norge trenger mer nyskaping. Derfor har regjeringen forsterket satsingen på DIP. Når designmetodikk og brukerinnsikt kommer tidlig inn i innovasjonsprosjekter, får vi mer treffsikker nyskaping. Jeg oppfordrer næringslivet til å gripe sjansen til å søke om DIP-midler fra DOGA, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap). 

Hun får støtte av Øyvind Gedde i Movu Mobility, som fikk DIP-midler i 2020.

– DIP er et verdifullt verktøy som egner seg til mange ulike prosjekter og bedrifter. Å jobbe brukersentrert i en tidlig del av designprosessen hvor mulighetene fortsatt er mange, kan bidra til å avdekke viktige funn, sier Gedde. 

Siden 2009 har DOGA delt ut nesten 115 millioner kroner gjennom DIP, som står for Designdrevet innovasjonsprogram. Nå har DOGA økt den årlige innovasjonspotten fra 10 til 11 millioner kroner. 

– Pengene går til å få inn designkompetanse i den kritiske idéfasen. Slik sikrer vi at innovasjonsprosjekter tar utgangspunkt i reelle brukerbehov, i stedet for å basere utviklingen på gjetting og antagelser, sier Anne Elisabeth Bull i DOGA. Hun er leder for satsingsområdet designdrevet innovasjon i DOGA.

Fristen for å søke om DIP-midler fra årets pott går ut 22. mai.

PPM Robotics: Har kommet videre med helseroboter 

Flere eldre innbyggere og mangel på arbeidskraft setter helse- og omsorgssektoren under stort press. I 2021 mottok PPM Robotics 500 000 kroner i DIP-støtte for å utvikle en sykehjemsrobot.

– DIP-prosjektet har vært svært lærerikt, og vi jobber nå med å tilpasse produktene våre for å dra nytte av funnene. Særlig viktig er det å få servicerobotene våre til å skape relasjoner og trygghet hos eldre mennesker som til dels kan være demente. Her har brukermedvirkning og designmetodikk vært veldig nyttige verktøy, sier Trygve Thomessen, daglig leder i PPM Robotics.

PPM Robotics vil utvikle en ny type servicerobot for sykehjem. Ved hjelp av kunstige psykososiale evner og kroppsspråk skal roboten kunne tilpasse sin adferd etter pasientens personlighet og demensgrad, og dermed både aktivere og samarbeide med pasientene. Thomessen forteller at samarbeidet med designbyrået Inventas i prosjektets tidligfase har vært svært viktig. 

– Vi trodde i utgangspunktet at vi var godt kjent med produktutviklingsmetodikk gjennom min erfaring som professor innen produksjonsteknikk, men Inventas tok med nye metoder inn i den kreative fasen. Ikke minst var dette viktig i fasen hvor vi skulle evaluere ulike retninger for produktet. Vi fikk en ny forståelse og ikke minst et mye bedre forankret produktkonsept enn vi hadde fått på egen hånd, sier Thomessen. 

Han nøler ikke med å anbefale DIP til andre aktører innen helseteknologi. 

– Dette har vært et strømlinjeformet og lærerikt samarbeid. Vi setter spesielt stor pris på hyggelig og enkel kommunikasjon med saksbehandlere som hele tiden har vært opptatt av resultater, og ikke byråkratisk kontroll, sier Thomessen. 

Movu Mobility: Kul trillevenn for alle 

Movu Mobility fikk DIP-støtte i 2020.

Mange eldre opplever dagens rullatorer som så stigmatiserende at de simpelthen unngår å bruke dem. Samtidig betyr eldrebølgen at stadig flere nordmenn får mobilitetsutfordringer.

I 2020 mottok Movu Mobility 346 000 kroner i DIP-støtte for å finne en løsning på dette problemet. Resultatet er en trillevenn som er så kul og brukervennlig at den kan benyttes av alle. 

– DIP åpnet døren for at vi kunne jobbe grundig med brukermedvirkning. Vi har involvert flere målgrupper og helsespesialister, og de har gitt oss nyttig innsikt som har påvirket endelige funksjoner ved produktet. Resultatet er et produkt som passer til alle, og som har mange fornøyde brukere, sier Øyvind Gedde, gründer og daglig leder i Movu Mobility.

Sentrale bidragsytere har vært industri- og servicedesigneren Trine Gedde Celius, designstudent Jon Celius og teknisk ansvarlig Thore Grüner Bjerke. 

– Ved å avdekke behov, ønsker og utfordringer hos målgruppene tidlig i utviklingsløpet, har vi jobbet fram ulike konseptretninger. Vi har laget enkle prototyper og brukt disse til å teste hypoteser fortløpende, sier Gedde.

 (Pressenytt) 

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter. 

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer. 

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper. 

* Alle private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak kan søke om støtte fra DIP. Enkeltpersonsforetak kan ikke motta støtte gjennom DIP.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 114 millioner kroner til totalt 259 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

 

 

 

 

 

 Powered by Labrador CMS