Sikker minnekrets:

ISO/SAE 21434-sertifisert Flash

Winbond har fått ISO/SAE 21434 sertifisering for sin W77Q Secure Flash, blir dermed verdens første minneprodusent som når denne milepælen.

Publisert Sist oppdatert

Winbond Electronics Corporation, en global leverandør av halvlederbaserte minnekretser, melder at deres TrustME W77Q Secure Flash-familie har mottatt den prestisjetunge ISO/SAE 21434 standardsertifiseringen. Denne sertifiseringen er viktig for alle OEMer tilknyttet bilindustrien, og Winbond har nå blitt den første Flash-leverandøren i verden som oppnår denne.

ISO/SAE 21434-standarden, med tittelen "Road vehicles - cybersecurity engineering," er en industristandard utviklet av International Organization for Standardization (ISO) og SAE International. Den fokuserer på å beskytte trafikanter ved å skissere krav for å sikre robustheten til bilsystemer mot cyberangrep. Denne standarden gjelder for produserte kjøretøyer og cybersikkerhetsrelaterte underkomponenter, inkludert IC-komponenter. Overholdelse av UNECE R155 er nødvendig for å oppnå EU-typegodkjenning og kjøretøygodkjenning gjennom GSR.

Produktsertifiseringen for den sikre flashkomponenten W77Q omfatter flere nøkkelelementer:

• Strenge risikovurderings- og styringsprosesser for å identifisere sårbarheter og trusler, noe som muliggjør effektive strategier for å håndtere disse.

• En systematisk tilnærming til cybersikkerhet gjennom hele produktutviklingen, som integrerer sikkerhet i alle aspekter.

• Omfattende testing og validering for å verifisere robusthet mot potensielle cybertrusler, for å sikre produktenes effektivitet innen beskyttelse mot angrep.

• Løpende overvåking og forbedring av cybersikkerhetspraksis for å ligge i forkant av nye trusler og sårbarheter.

I tillegg til ISO/SAE 21434-sertifiseringen, har Winbonds TrustME W77Q Secure Flash allerede oppnådd andre bransjeanerkjente sikkerhets- og sikkerhetssertifiseringer, inkludert Common Criteria EAL2+, SESIP level 2, FIPS CAVP og CMVP, og ISO 26262 ASIL-C Ready. Disse sertifiseringene gjør det mulig for TrustME W77Q Secure Flash å møte de nye kravene innen sikkerhet og cybersikkerhet for bilapplikasjoner, skriver selskapet i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS