Rekordkvartal for NOTE

Den svenske kontraktprodusenten NOTE kan registrere en økning i driftsresultatet med 90 prosent i årets første kvartal, til 76 millioner svenske kroner.

Publisert

– Til tross for utfordringer forårsaket av pandemien og fortsatt mangelsituasjon i komponentmarkedet, økte NOTE salget med 64 prosent til det nye rekordnivået på 821 millioner svenske kroner. Justert for oppkjøp og valutaeffekter var veksten 35 prosent. Vi fortsetter å vinne nye forretninger på en overbevisende måte. Ordrereserven for sammenlignbare enheter (ekskludert engelske iPRO) og for levering i de neste tre kvartalene, var 46 prosent høyere enn ved utgangen av 1. kvartal i fjor. Vi vokser betydelig i alle hjemmemarkeder og i alle kundesegmenter. I Greentech, som sto for 24 prosent av omsetningen, var veksten på hele 90 prosent. Det er flere raskt voksende kunder i det grønne teknologiskiftet, blant annet produkter for energioptimalisering og ladestolper for elbiler, sier Johannes Lind-Widestam, konsernsjef i NOTE i en pressemelding onsdag.

– Når det gjelder lønnsomhet fortsatte vår sterke trend. Driftsresultatet økte med 90 prosent til 76 millioner kroner, noe som betyr en styrking av driftsmarginen med 1,3 prosentpoeng til 9,3 prosent – vårt høyeste nivå noensinne for 1. kvartal. Til tross for varelagerøkninger på grunn av vekst og det faktum at våre direkte leveringsforsinkelser på grunn av komponentmangler doblet seg til ca 100 millioner, ble kontantstrømmen forbedret, etter investeringer, til 9 millioner. Vår finansielle situasjon er fortsatt meget sterk med en egenkapitalandel på 41 prosent.

Han legger til: – Vi har en fantastisk ordresituasjon og nådde i mars vårt klart høyeste salg noensinne for en enkelt måned. Til tross for utfordringene i komponentmarkedet vurderer vi mulighetene som svært gode for å nå en vekst på minst 30 prosent innen 2022 og fortsette vår positive lønnsomhetstrend. Vi er godt i tråd med målet vårt om å nå en omsetning på 5 milliarder SEK innen 2025, sier Johannes Lind-Widestam.

NOTEs delårsrapport for første kvartal 2022 er tilgjengelig fra i dag i pdf-format på nettsiden, www.note-ems.com.

Powered by Labrador CMS