HANZA ser behov for å utvide i Sentral-Europa. En av grunnene er en ny, ikke oppgitt, norsk kunde.
HANZA ser behov for å utvide i Sentral-Europa. En av grunnene er en ny, ikke oppgitt, norsk kunde.

HANZA ekspanderer i Sentral-Europa

Svenske HANZA Holding AB ser et fortsatt økt behov for komplett, markedsorientert produksjon og har besluttet å utvide sin virksomhet i produksjonsklynger Sentral-Europa gjennom kjøp av en eiendom i Polen og utvidelse av anlegget i Tsjekkia.

Publisert

HANZA tilbyr produktproduksjon gjennom seks produksjonsklynger. For å møte økende etterspørsel har selskapet det siste året vedtatt et ekspansjonsprogram i fem av disse. De har nå besluttet å utvide den sjette klyngen, Sentral-Europa, som inkluderer produksjonsenheter i Polen og Tsjekkia.

I Brzeg Dolny, Polen, eier HANZA et produksjonsanlegg for elektronikkproduksjon. Virksomheten har til hensikt å utvide gjennom kjøp av en nærliggende eiendom på 1.000 kvm. I Zabreh, Tsjekkia, eier selskapet et produksjonsanlegg for kabelproduksjon og avansert montering. Nå har de besluttet å utvide produksjonsarealet gjennom en utvidelse på
ca 1000 kvm.

Utvidelsen forventes å skje i løpet av kort tid og de nye områdene kan settes i drift i løpet av andre kvartal 2022.

Bakgrunnen for utvidelsen er at HANZA ser et fortsatt økt behov for produksjon nært markedet. Blant annet fikk virksomheten i Sentral-Europa en ny norsk kunde ved årsskiftet med en estimert årlig omsetning på 20 millioner kroner, mens en eksisterende tysk kunde tilsier et økt volum på 40 millioner kroner for året 2022.

– Pandemien har tydelig demonstrert sårbarheten til globale forsyningskjeder og fordelene ved å ha sin produksjon nær sluttmarkedet, som HANZA tilbyr, sier Erik Stenfors, administrerende direktør i HANZA i en pressemelding. – Med denne utvidelsen har vi bestemt oss for omfattende utvidelsesprogrammer for alle produksjonsklynger.

Powered by Labrador CMS