Kitron:

Rekordresultater

Kitron rapporterer i dag resultater for første kvartal som viser rekordnivåer for inntekter og overskudd. I tillegg justeres utsiktene for 2023 opp på grunn av sterk etterspørsel og fortsatt bedring i forsyningssituasjonen.

Kitron har tidligere meldt at fra dette kvartalet er alle resultater oppgitt i euro. Driftsinntektene for første kvartal var EUR 190,6 millioner, sammenlignet med EUR 140,0 millioner i fjor. Sammenlignet med fjoråret var det omsetningsvekst for alle markedssektorene. Veksten var spesielt sterk innen markedssektoren Elektrifisering.

Driftsresultatet (EBIT) i første kvartal var EUR 17,3 millioner, sammenlignet med 7,9 millioner i fjor. EBITDA var EUR 21,4 millioner, sammenlignet med 11,7 millioner i fjor.

Ordrereserven endte på 586 millioner euro, en økning på 35 prosent sammenlignet med fjoråret. Veksten var spesielt sterk innenfor markedssektorene Elektrifisering og Forsvar & Luftfart.

– Dette var det sjette kvartalet på rad med inntekts- og lønnsomhetsvekst, drevet av den økende etterspørselen etter elektronikk for automatisering, mobilitet, konnektivitet og autonomi i sektorene Elektrifisering, Industri og Forsvar & Luftfart. Vi er fornøyde med at høy utnyttelse har medført en rekordhøy EBIT. Vi forventer å forbedre enkelte enheter ytterligere i løpet av andre kvartal i takt med pågående opptrappinger og ny aktivitet. Den sterke ordrereserven vår understøtter fortsatt vekst, og vi forventer at andre kvartal 2023 vil fortsette den nåværende trenden, sier Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, i en kommentar.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 9,1 prosent i første kvartal, mot 5,5 prosent i samme kvartal i fjor.

Resultat etter skatt ble EUR 13,3 millioner, sammenlignet med 4,5 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på EUR 0,07, opp fra 0,02 i fjor.

Kontantstrøm fra driften i første kvartal var EUR 10,4 millioner, sammenlignet med EUR -10,9 millioner i første kvartal 2022.

Utsiktene for 2023 oppdateres også, noe som selskapet sier både reflekterer ytterligere styrking av den underliggende virksomheten og den tidligere annonserte endringen av presentasjonsvaluta fra NOK til EUR. En positiv megatrend driver markedssektoren Elektrifisering, sterk vekst forventes for Forsvar/Luftfart-sektoren de kommende årene, og etterspørselen fortsetter å være robust i markedssektoren Industri. På leveransesiden er komponentsituasjonen jevnt over i bedring, selv om det fortsatt er utfordringer innen spesifikke nisjer. For 2023 forventer Kitron nå inntekter mellom EUR 700 og 800 millioner. Driftsresultatet (EBIT) forventes å være mellom EUR 60 og 75 millioner.

Powered by Labrador CMS