Nytt monteringsprinsipp:

Vertikalmonterte, tosidige solcellepaneler kan gi langt bedre energieffektivitet på flate tak. Her viser gründer og adm. direktør Trygve Mongstad frem en prototyp av deres paneler.

Vertikale solceller – et columbiegg?

Bedre effektivitet, åpner for kombinasjon med "grønne tak" og reduserer problemer med snø og is.

Publisert

Som prosjektleder og konsulent i solcellebransjen oppdaget Trygve Mongstad muligheten for å utvikle produkter som kunne løse flere av utfordringene knyttet til installasjon av solcellepanel på tak. Basert på sin erfaring fra bransjen, og ikke minst bakgrunn som forsker innen samme felt ved IFE (Institutt for Energiteknikk), etablerte han firmaet Over Easy Solar AS for å realisere idéen.

De vertikalstilte solcellepanelene kan lett kombineres med «grønne tak», ettersom de ikke dekker plantene.

Vertikalstilte paneler

Den gikk ut på å lage prefabrikerte enheter med flere tosidige solcellepaneler i et racksystem. – Dette vil løse en rekke problemer knyttet til planlegging, installasjon og vedlikehold av solcellepaneler, og kan monteres på nesten alle slags underlag, inkludert «grønne tak», forklarer Mongstad. – Tosidige paneler er blitt utviklet de siste 4-5 årene, men utnyttes relativt dårlig med tradisjonell horisontal/skrå montering, fremholder Mongstad, som mener det har vært lite innovasjon på dette feltet.

Produsert i Norge

Det har altså bedriften hans gjort noe med. Over Easy er fortsatt i en tidlig fase, men siden starten i januar 2021 har de vokst fra en til fem ansatte. Løsningene er basert på moderne standard tosidige solceller, som finnes i mange nye paneler på markedet i dag. De første panelene som er testet i konseptet ble laget hos en partner i Norge.

Bedre solutnyttelse

- Det fine med vertikale, tosidige paneler er at du utnytter solen både morgen og kveld, noe som totalt sett gir bedre energiutnyttelse av panelene, sier Mongstad. I dag har selskapet 4 oppegående testanlegg, og skal sette opp 7 til, fra Alicante i sør til Tromsø i nord. – Ifølge simuleringer skal panelene gi bedre effekt jo lenger nord de er installert. I praksis fungerer vertikale paneler bra også lengre sør, særlig dersom taket under har en lys farge.

Nå viser målinger at bedriftens løsninger gir enda bedre resultat enn simuleringene – de siste installasjonene ser ut til å gi 20-30% høyere energiutbytte per solcelle enn tradisjonelle oppsett med mer flattliggende paneler..

Sammenligning av ulike oppsett av vertikalstilte og konvensjonelle solcellepaneler. Kilde: Over Easy Solar AS

Snøfordeler

Tradisjonelle solcellepaneler har den ulempen her i nord at de dekkes til av is og snø om vinteren, i tillegg til lav effektivitet på grunn av innstrålingsvinkelen. Med vertikalstilte paneler forsvinner mye av snøproblemet, samtidig som lav sol gir god effekt – med refleksjon fra snøen som ekstra bonus!

Konkurransedyktig

Prismessig skal systemet være konkurransedyktig med dagens løsninger for flate hustak, og «meget konkurransedyktig» på såkalte grønne tak, dvs. der det dyrkes planter av typen sedum. Tradisjonelle solceller vil jo dekke til disse.

- Vi tenker nok veldig annerledes enn tradisjonelle solcelleleverandører. Ingen trodde egentlig at dette var mulig, sier Mongstad.

Startuplab viktig

De ansatte i Over Easy har funnet seg godt til rette i Startuplab-miljøet ved Forskningsparken i Oslo. – Det er viktig, og nødvendig, å være i et økosystem med tilgang til rådgivere og muligheter til å diskutere med andre bedrifter, understreker Mongstad.

Ser markeder

Over Easy Solar har så langt fått støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet, foruten Startuplab og private eiere. Samt Oslo kommune, som delfinansierte den første installasjonen. Nå jobber man videre for å få profesjonelle investorer med på prosjektet. Og nye kunder, vel å merke. – Mye av markedsaktiviteten retter seg nå mot potensielle kunder i Tyskland, Sveits og Østerrike, markeder som ligger langt fremme innen bruk av solcelleteknologi og etablering av grønne tak, påpeker Mongstad.

Tommy Engvik, Trygve Mongstad og Simona Petroncini fra Over Easy Solar, her ved en installasjon i Oslo.
Powered by Labrador CMS