Produksjon:

NORBIT har et eget basseng for uttesting og kalibrering av undervannssensorer. Her demonstrerer Per Jørgen Weisethaunet (t.v.) og Tormod Vaule den såkalte Winghead- plattformen, som er utviklet bl.a. for å gi sonarbilder med høy oppløsning også for bruk på autonome båter.

Høy temperatur for norsk elektronikk

NORBIT ASA kunne notere rekordhøy omsetningsvekst i fjor. Ikke minst takket være nytt fokus på «Made in Norway», ifølge toppsjefen.

Publisert

Adm. direktør Per Jørgen Weisethaunet i NORBIT ASA mener det aldri har vært høyere temperatur i norsk elektronikkindustri. – Dette skyldes blant annet økt fokus på hjemhenting av produksjon til Norge og Europa ellers, mener han.

Hjemhenting

– Dette ser vi spesielt innenfor forretningsområdet Product Innovation and Realization (PIR). Oppstarts- og oppskaleringsfirma ønsker å være «Made in Norway», understreker han. – Generelt tror jeg Europa vil stå for utvikling av mye ny teknologi, og samtidig revitalisere elektronikkindustrien i regionen, sier han. Det er viktig for en bærekraftig industri, men også av sikkerhetsmessige årsaker. Når det er bestemt at vi ikke bør kjøpe basestasjoner fra visse land, hvor lurt er det å kjøpe IoT-produkter fra de samme?

Kultur for utforsking

Fremtiden for teknologibedrifter ser lys ut, ifølge Weisethaunet. – Det er mange utfordringer i verden. Men teknologi vil være en del av løsningen på alt. Der har Norge fordelen av et høyt kunnskapsnivå, og bør kunne bidra med nye løsninger som kan tas ut i verden. Vi har mange dyktige folk, både her på huset og ellers i Norge, og har en kultur for innovasjon og utvikling, sier han.

Egen teknologi

Av de drøyt 1,2 milliardene som NORBIT omsatte for i fjor – en økning på om lag 50 % fra året før – utgjør PIR en god tredel (450 millioner), i form av utviklingsoppdrag og produksjon for andre. Det betyr også at to tredeler av omsetningen utgjøres av NORBITs egne teknologiprodukter som skipes ut til hele verden, noenlunde likt fordelt på de to forretningsområdene Oceans og Connectivity.

Antennetest av trådløse enheter for lastebil på labben til utviklingsavdelingen.

IoT-vekst

Og det ser ikke ut til å stoppe der, sjefen forventer videre vekst og sier at selskapet er godt i rute til et uttalt mål om mer enn 1,5 milliarder i omsetning i 2024. Innen Connectivity, som bl.a. driver med IoT-produkter og flåtestyring, har selskapet allerede inngått to store kontrakter på henholdsvis 150 og 270 millioner bare innen bombrikkesegmentet tidligere i år. Og rett før bladet går i trykken ramler det inn en rammeavtale for ferdsskrivere (NORBITs Tachograf Enforcement Modules) på hele 500 millioner kroner.

Under vann

Utsiktene innen maritime anvendelser er heller også gode. – Mindre enn 5% av verdens havområder er utforsket. I tillegg øker behovet for inspeksjon under vann, fra rørledninger og kabler til havneområder, havvind og annen kritisk infrastruktur, forteller Weisethaunet. Her kommer for eksempel selskapets integrerte sonarløsninger inn i bildet, med produkter som kan gjøre dykkere, ROVer osv. i stand til å «se» i opptil kilometers omkrets.

Stort behov

– Vi tror det vil bli behov for mange nye løsninger på dette feltet, sier Weisethaunet. NORBIT har blant annet store forventninger til sin Winghead (oppkalt etter haien med samme navn) sonarløsning, som nå er på full fart ut i markedet i en ny versjon. I april gjennomførte NORBIT oppkjøpet av amerikanske Seahorse Geomatics som gir ytterligere innpass i det nordamerikanske maritime markedet.

NORBIT utvikler både egne produkter innenfor maritime- og IoT-anvendelser, og tilbyr utviklings- og produksjonstjenester for eksterne bedrifter. Her fra laben.

Egen produksjon viktig

NORBIT har produksjonsfasiliteter både i Trondheim, Selbu og Røros. For å lykkes har det vært avgjørende å ha egen produksjonskapasitet, mener Weisethaunet. – Det ser vi tydelig for eksempel når et nytt produkt skal introduseres, og utviklerne kan sitte sammen med fageksperter på alt fra fysikk og mekanikk til elektronikk, montering, sammenstilling, innkjøp, design osv. og ta frem den beste løsningen, sier han. – Både eksisterende og nye kunder ser fordeler i at NORBIT har erfaring på kommersialisering av produkter i visse segmenter, fremholder han.

Alt på ett sted

All denne fagkompetansen har NORBIT i praksis samlet under ett tak. Faktisk kan NORBIT bygge og prøveprodusere all slags produkter i Stiklestadveien 1. Og kuriøst nok har de kunnet utvide virksomheten på samme adresse – fra 320 kvadratmeter i 2001 til over 10.000 kvadratmeter i dag!

Powered by Labrador CMS