Elprint 50 år:

Etter 50 år er Elprint fortsatt på hugget, og ser nå betydelig vekst fremover sammen med søsterbedriften og «verktøyutvikler» Macaos Software. F.v. Knut Fjeldstad, Audun Mathisen, Bruce McKibben, Fredrik McKibben, Ørjan Nilsen, Helge Nilsen og Nanna Dalsgaard Nilsen (Elprint Danmark). Anne-Lise Dahle var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Veien til komplett leverandør

Fra oppstarten av mønsterkortfabrikken Elprint AS i 1973 og frem til dagens moderne leverandør av mønsterkort, stensiler, mekaniske komponenter, testjigger og monterte kretskort har det vært en lang vei.

Publisert

Til gjengjeld er bedriften nærmere enn noensinne å kunne tilby et komplett spekter av tjenester og produkter, gjennom et altomfattende bestillings- og logistikksystem som det sannsynligvis ikke finnes maken til i verden. Og målet er at alt skal opp «i skyen» for å være mer tilgjengelig og oppdatert. - Det skal skje i år, sier eier og gründer Helge Nilsen bestemt.

Fra fabrikk til megler

Elprint holdt lenge ut som den siste aktive mønsterkortfabrikken i Norge, men i 2008 var det slutt. Til tross for stadige forbedringer og utvikling av produksjonsprosessene ble det umulig å opprettholde driften. Bedriften gjenoppstod som en ren mønsterkortmegler, i form av Elprint Norge AS, med egne selskap i Danmark og Sverige. Utviklingen av handelsplattformen ble også skilt ut i et eget selskap, Macaos Software AS.

Lykketreff?

Helge Nilsen har ofte omtalt konkursen i 2008 som «en lykke». Den gjorde nemlig at man kunne fokusere hundre prosent på å utvikle en effektiv handelsplattform (les: Macaos) og finne fabrikker som passet til modellen. – I løpet av 15 år har vi bygd opp noe helt nytt i bransjen. Det har tatt tid, men har dannet grunnlag for det vi skal gjøre senere i år, og som skal danne grunnlag for videre suksess, sier Nilsen.

Alt på én plattform

Visjonen for 2023 er nettopp å fullføre løpet fra å være mønsterkortleverandør til å ha et komplett elektronikktilbud, fra mønsterkort og stensiler til mekaniske komponenter, testjigger og kretskortmontasje – alt tilgjengelig gjennom samme plattform. I forbindelse med oppbyggingen av den nye plattformen skal også kompetansen innenfor elektronikk og programmering styrkes, og bedriften er følgelig på utkikk etter folk med den slags kunnskap.

Fra diskett til sky

Og som nevnt, det hele skal opp i skyen, slik at brukerne ikke er avhengig av å laste ned programmer på egen PC. Man kan trygt si at løsningen har kommet et stykke videre fra de tidlige versjoner av og forløpere til Macaos. Den første het vel bare Prisdisketten (!), som man fra rundt 1990 kunne laste inn for å fylle ut et skjema, overføre bestillingsdata og gerberfiler til en annen diskett og sende i posten til Elprint.

Utvikling

Løsningen ble videreutviklet og forbedret gradvis, først med f.eks. aperturetabeller og annen kortinformasjon, miksing av kort på større paneler osv. Det sies at Elprint fikk produsert slike store, miksede paneler hos en norsk konkurrent – billigere enn konkurrenten kunne levert enkeltkort til sine kunder. - Men ingen slo oss på pris i Norge, helt til konkurransen fra Fjerne Østen kom inn i markedet, hevder Nilsen.

Vekst

Et artig poeng er forresten at mikse- og paneliseringsfunksjonen, som i sin tid var ett av hovedfortrinnene til Macaos, er blitt langt mindre relevant i dag, som følge av mer avanserte og varierte korttyper. Miksede paneler med enkle/tosidige kort utgjør nå bare 2-3 prosent av omsetningen til Elprint. En omsetning som forresten er i brå vekst, ikke minst takket være monterte kretskort, som snart utgjør halvparten av salget. De siste to årene er omsetningen doblet, ifølge Nilsen.

Stor i Kina

Det gir seg også utslag i at Elprint blir en stadig viktigere kunde hos montasjefabrikken i Kina. I sin tid besøkte Nilsen nærmere 50 fabrikker for å finne en som både var god nok, ikke for stor og som passet til bestillingskonseptet. Tett og gjensidig samarbeid har ført til at Elprint nå er den største enkeltkunden i denne fabrikken. – De ser et stort potensiale i det vi jobber med, understreker Nilsen. Og igjen er Macaos nøkkelen.

Kunnskapsbasert

– Vi har kunder i Europa som tok i bruk Macaos tidlig og som fortsatt bruker det. Vi har kunder som ikke kan begripe at ikke flere bruker Macaos, ettersom det gir bedre lønnsomhet og kvalitet for dem, sier Nilsen. Det er verdt å huske at Macaos er basert på 50 års erfaring både fra egen fabrikk og fra ledende fabrikker i Europa og Kina.

ADM

Sannsynligvis er det ingen andre bestillingssystemer i verden som omfatter både mønsterkort og kretskortmontasje – og alt det som er imellom. Dersom du allerede bruker Macaos i dag, skal det være rimelig enkelt å komme i gang med ADM-modulen (Assembly Data Manager), som den heter, for å bestille montasje. Litt mer komplisert kan det være dersom man aldri har brukt Macaos, riktignok. Men det jobbes med saken. Å løfte Macaos – som det viktigste verktøyet for leverandøren Elprint – opp i skyen er ett av virkemidlene.

Alt på ett sted

– Det er hovedutfordringen som vi skal bruke tid på i år. Filosofien er at ett program skal kunne håndtere alle formater, fra bestilling til produksjon og logistikk/sporing, forklarer Nilsen. Ved hjelp av en enhetlig skyløsning har man alt på ett sted, og kan gjøre alt på nettet. I tillegg vil flere funksjoner bli automatisert, slik som å vaske komponentlister. I dag gjøres dette mer eller mindre manuelt hos Elprint, fortrinnsvis med bruk av Octopart, etterhvert som ordrene kommer inn. I tillegg sjekkes også produksjonsunderlaget grundig, slik at det kan gå rett inn i produksjonen.

Enkelt og tidsbesparende

– Alt må være enkelt, og man må kunne få tilgang til all informasjon uten å bruke tid. Det blir utfordringen for programvarefolkene som skal lage den endelige løsningen, humrer Nilsen. Et poeng er at den som kjenner designet best – altså kunden selv – skal kunne gjøre mest mulig. Slik som for eksempel å lage tester, med hjelp av testjiggsystemet som Elprint utvikler.

Dette og mere til kommer det nyheter om utover året, lover folkene i Elprint.

Powered by Labrador CMS