Kongsberg Gruppen

Kongsberg Renewables Technologies skal bli KONGSBERGs nye satsing på havvind og fornybar energi.
Kongsberg Renewables Technologies skal bli KONGSBERGs nye satsing på havvind og fornybar energi.

Øker ambisjonene innen fornybar energi og etablerer nytt selskap

Publisert

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) etablerer «Kongsberg Renewables Technologies» og styrker konsernets satsning innen fornybar energi. Ambisjonen er tosifret milliardinntekt innen 2030 for konsernet samlet.

– KONGSBERG er et ledende internasjonalt havromsselskap med teknologi og løsninger som er avgjørende for en bærekraftig forvaltning og bruk av havene. Vi skal spille en sentral rolle for å muliggjøre en raskere, mer kostnadseffektiv og bærekraftig oppskalering av fornybar energi til havs, sier Geir Håøy, konsernsjef i KONGSBERG.

Fornybar energi til havs

For å styrke konsernets fornybarsatsning etableres Kongsberg Renewables Technologies. Selskapet vil være heleid av Kongsberg Gruppen med konsernsjef Geir Håøy som styreleder. Satsingen retter seg særskilt mot løsninger for produksjon av fornybar energi til havs, men også tilhørende energikjeder og energiforvaltning for å muliggjøre storstilt oppskalering og innfasing av fornybar energi. Selskapet skal styrke KONGSBERG sine eksisterende satsninger på havvind, samt tilføre nye kapabiliteter.

Ambisjon om betydelig inntektsbidrag innen 2030

KONGSBERG er allerede en betydelig aktør innen havvind og har domene- og teknologikompetanse innen områder som marine systemer, marine operasjoner, energistyring, havbunns- og miljøkartlegging og -overvåkning, samt digitale løsninger for overvåkning og styring av industrielle prosesser. Etableringen av Kongsberg Renewables Technologies skal styrke konsernets teknologiutvikling og domenekompetanse ytterligere, og tilføre nye strategiske muligheter for fremtidig vekst.

Økt etterspørsel

– I 2021 vokste KONGSBERGs ordreinngang innen havvind og fornybarsegmentet til over 1,5 milliarder kroner. Den veksten har fortsatt i 2022, og vi ser økt etterspørsel etter både eksisterende løsninger og etter utvikling av ny teknologi og nye løsninger. Vi merker særskilt etterspørsel innen flytende havvind som står overfor en betydelig teknologiutvikling og skalering i årene fremover, sier Håøy.

Tosifret milliardinntekt

Egil Haugsdal, som nylig gikk av som leder for Kongberg Maritime, skal lede det nye selskapet.
Egil Haugsdal, som nylig gikk av som leder for Kongberg Maritime, skal lede det nye selskapet.

– Ambisjonen er at KONGSBERG samlet skal ha en tosifret milliardinntekt fra havvind og fornybarsegmentet innen 2030. Det innebærer at vi intensiverer jakten på de dyktigste talentene og skarpeste hodene, og ser på strategiske muligheter innen allianser og oppkjøp. Dette vil styrke eksisterende satsninger og det vi allerede gjør innen fornybarsegmentet i våre etablerte forretningsområder, samtidig som det tilfører nye kapasiteter og akselererer veksten i forretningsområdene ytterligere, sier Håøy.

Global satsning

KONGSBERG er til stede i over 40 land. Om lag 80 prosent av konsernets omsetning er tilknyttet havrelatert virksomhet. Egil Haugsdal, avtroppende administrerende direktør for Kongsberg Maritime og tidligere leder for henholdsvis Kongsberg Oil & Gas Technologies og Kongsberg Protech Systems, vil med sine mer enn 30 års industrielle erfaring lede den nye satsningen.

– Egil tar med seg viktig industriell erfaring, og bred kunnskap om konsernets teknologi og domenekompetanse relevant for både fornybar og havvind. Jeg er veldig glad for at Egil har takket ja til å lede denne viktige strategiske satsningen for KONGSBERG, sier Håøy.

– Jeg ser veldig frem til å utvikle de videre mulighetene KONGSBERG har innen fornybarsegmentet. Vi skal være sentrale for utviklingen av havvind i Norge og bidra til at Norge når sine mål og ambisjoner. Som et globalt teknologiselskap er vi også i tett inngrep med markeder utenfor Norge som har betydelige satsinger og skala innen havvind og fornybart. KONGSBERG har derfor svært gode forutsetninger for å skape en betydelig fornybarbasert eksportindustri, sier Egil Haugsdal, påtroppende leder for Kongsberg Renewables Technologies, i en pressemelding torsdag.

Powered by Labrador CMS