Precad AS 10 år: – Jeg håper norske bedrifter kan være i forkant med å utvikle nye, spennende produkter som tar vare på miljøet og forbedrer folks livskvalitet. Elektronikk er fremtiden, og vi har masse kompetanse i Norge, sier tiårsjubilanten Jan Egil Haugland.

– Alltid mulig å forbedre mønsterkort

Teknikker som var vanskelig og dyrt for noen år siden kan være mer tilgjengelig i dag, og bidra til å forbedre både kost og kvalitet for mønsterkort, mener Jan Egil Haugland i Precad AS.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

I år er det akkurat 10 år siden Precad AS ble etablert, med elektronikkdesign og mønsterkortutlegg som spesialfelt. I løpet av denne tiden har Jan Egil Haugland sett en viss utvikling i teknologiene, både med hensyn til tettere og raskere lederbaner, og hvordan mønsterkort bygges opp.

Via – ikke så vanskelig

Ett eksempel er økende bruk av blinde og begravde viahull. Ikke en direkte ny teknologi, men mange har vært skeptiske til å ta den i bruk på grunn av forventning om økte kostnader og kompleksitet. – Ved å bruke blinde og begravde vias er det mulig å øke kvaliteten på kortet, ikke minst med tanke på signalintegritet, forklarer Haugland.

I lang tid var det gjennomhullede kort som gjaldt. Nå er imidlertid blinde og begravde vias langt mer kurant, og kan bidra til økt kvalitet og signalintegritet.

Usikkerhet

– Det som var vanskelig og dyrt for bare få år siden er blitt mer tilgjengelig. Men mange føler fortsatt på en usikkerhet når det gjelder enkelte ting, fremholder han. – I mange tilfeller bør man vurdere blinde vias fremfor gjennomgående hull. Er man usikker på noe rundt dette, kan det være greit å ta en prat med leverandør og produsent. Ofte kan kortet bli både bedre og billigere, understreker Haugland. (Artikkelen fortsetter under bildet)

Lengre horisonter

Tiårsjubilanten opplever for øvrig stor etterspørsel, og har knapt hatt opphold i oppdragene. – Horisontene i kalenderen blitt lengre og fremtiden mer forutsigbar, sier Haugland, som spekulerer i om flere har satt ut utleggsprosessen, ettersom kravene stadig skjerpes. En annen teori er at mange bedrifter har tatt opp igjen prosjekter som har ligget på is. Høy aktivitet er det i hvert fall innen elektronikkutvikling.

Bredt spekter

For Precads vedkommende dreier det seg om så vidt forskjellige områder som olje/gass, romfart, avionikk, retursystemer og høyhastighets (4k) bildebehandling, for å nevne noen. Maritimt jobbes det også med store skipsstyresystemer som skal samle inn og analysere data fra store mengder sensorer. – Det er alltid godt å ha aktiviteten spredt på flere markeder, kommenterer Haugland.

Godt verktøy

Altium er fortsatt hovedverktøyet, mens en rekke historiske prosjekter ligger i PADS (og blir gjerne oppdatert i samme). – Altium har hatt en god fremvekst de siste årene, og har kommet med stadige forbedringer som styrker verktøyet, sier Haugland. – Ikke minst er de gode på «sideverktøy» – f.eks. muligheten til å konvertere filer fra andre utleggsverktøy til Altium-format.

Åpent

–I tillegg er det et veldig åpent system, som gjør det mulig å åpne et mønsterkortprosjekt og «kladde» litt ved å plassere komponenter før skjemategning er tilgjengelig fra kunden. Det gir god fleksibilitet til å «leke litt» med designet. Videre har de lenge hatt god integrasjon med 3D-/mekanisk design, understreker han.

3D-modeller viktig

Bruk av 3D-modeller er blitt mer vanlig i forbindelse med kretskortutlegg, men Haugland mener det kan brukes enda oftere. – Man kan med fordel bruke f.eks. en STEP-modell (Standard for the Exchange of Product Data) i 3D inn mot utleggsprosessen mer aktivt. Det gjør det mulig å oppdage og unngå kollisjoner med mekaniske strukturer, og avdekke andre problemer, forklarer han. Haugland viser til mange kunder som er blitt veldig flinke med dette, og kan visualisere ferdige produkter med kretskortet plassert inni.

Fleksikort

En annen teknologi som er blitt mer dagligdags, er bruk av fleksible kretskort. Disse brukes både for å redusere størrelse og vekt, og/eller tilpasse kortet til spesielle former. – Fleksikort er blitt både mer relevante og rimelige. Hvis du eksempelvis kan erstatte tre kabler med et fleksikort ferdig montert på hovedkortet, er det mulig å spare både plass, penger og vekt, sier han.

Fremtidsfokus

Gjennom de 10 årene i Precad har Haugland sett mange spennende elektronikkprosjekter i Norge, og mener kompetansenivået er høyt. – Elektronikk er fremtiden – det vil inngå i «alle» nye produkter i fremtiden. Derfor er det viktig at vi tar vare på de elektronikkmiljøene vi har. Og jeg håper det dukker opp nye bedrifter fremover med fokus på miljø og livskvalitet. Dette kan vi være i forkant med i Norge!

– Sats alternativt!

– Oljen er nødvendig og viktig, men kommer til å bli trappet ned. Norge må finne alternative satsingsområder, mener Jan Egil Haugland.

Olje og offshore er viktig for Precad, som for så meget annen norsk industri. Haugland mener likevel at det er på høy tid å løfte blikket.

– Vi burde satse mer på alternative teknologier, og det må legges til rette for dette, sier han. – Det finnes gode eksempler på områder der vi kan lykkes, slik som batteriproduksjon, elektriske kjøretøy og fartøy, og andre nye markeder. Her bør det offentlige gå aktivt inn og stimulere til innovasjon, påpeker Haugland.

– Og så har vi andre teknologier, som vindkraft, som er mer konfliktfylt. Her kunne norsk industri kanskje bidratt til alternative energiløsninger som er mer akseptert, undrer han. – Uansett – når olje og gass blir mindre viktig får vi plutselig veldig dårlig tid. Derfor haster det med å stimulere til nyskaping og «smarte løsninger» som løser ulike behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS