Posten

Postens drone på vei inn mot Namsos med Namsen i bakgrunnen.

Tester droneleveranser

Posten og Brings første prøveprosjekt med droner går fra Snåsa til Namsos med vannprøver. Levering med drone kutter både tid og CO2-utslippet.

Publisert

– Vi tester drone-leveranser for å høste erfaringer. Sammen med flinke partnere ser vi at det kan være aktuelt spesielt når det er krevende geografiske forhold og stramme tidslinjer. Vi ser også at det kan ha en stor oppside for miljøet. I denne testen kutter vi reisetiden med 34 prosent og CO2-avtrykket med 95 prosent, sier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten.

Levering av vannprøver fra Snåsavann AS’ lokaler til Nemko Norlab er i første omgang et prøveprosjekt. Strekningen fra Snåsavann til Namsos er på 51 kilometer – og vannprøvene er tidligere kjørt med bil og lastebil. Vannprøvene som leveres er avhengige av å komme frem til laboratoriet innen kort tid. Ved hjelp av droner kan også hasteoppdrag gjennomføres ved avvik på prøvene.

– Vi ønsker å utforske mulighetene som ligger i ny teknologi og utforske hvordan Posten i framtiden kan benytte droner og lignende teknologi til å levere post og pakker. I dag er det både tekniske og juridiske forhold som gjør at droneleveranser ikke kan utføres i stor skala. I denne dronetesten var vi så heldige at en av våre kunder ønsket å være med og da grep vi muligheten. Det gir oss veldig verdifulle erfaringer, fortsetter Pettersen.

Vingespenn på 2,5 meter

Dronen som benyttes er utviklet av oppstartselskapet Aviant fra Trondheim, som har spesialisert seg på droneteknologi. Under pandemien ble droner fra selskapet blant annet benyttet til å frakte Covid-19-prøver fra Røros til St. Olavs hospital for analysering.

Dronen er elektrisk og har et vingespenn på 2,5 meter og en marsjfart på 85 km/t. Lastekapasiteten på tre kilo er mer enn nok for å frakte vannprøvene fra Snåsavannet til Namsos.

– Prøveprosjektet vi nå gjennomfører i samarbeid med Postens avdeling for Fremtidsteknologi vil gi oss unik innsikt i hvordan vi kan tilby deres sluttkunder raskere, mer miljøvennlig, og mer fleksibel transport. Formålet med prosjektet er å vise hvor langt vi har kommet med droneteknologi, og sammen med Posten bryter vi stadig grensen for hva som er mulig å få til med autonom logistikk, sier forretningsutvikler Michael Vu i Aviant.

For å lære

Posten og Bring har etablert en egen avdeling for framtidsteknologi for å utforske teknologier som gjør konsernet bedre forberedt på framtiden. Denne avdelingen leder prosjektet som skal utforske droneteknologi ytterligere.

– For avdelingen er dette prosjektet en unik mulighet til å lære mer om teknologien, samt kartlegge hvilken betydning det vil ha for konsernet de kommende årene. Ved å kartlegge betydningen er målet å kunne si mer om modenheten, relevansen og forretningsmulighetene til dronedistribusjon. Det vil også være et mål om å bedre skjønne hvor i konsernet teknologien treffer best, forteller, Sven Richard Magerøy Tønnessen, leder for Fremtidsteknologi i Postens.

Selvkjørende, eller autonom teknologi har en rekke bruksområder både på kort og lang sikt og skaper muligheter for konsernet og kunder. Formålet med testen er å lære for raskere å kunne ta i bruk ny teknologi den dagen markedet og lovverket er klart.

Powered by Labrador CMS