Etablerer utviklingssenter i Japan

Den nye forretningsenheten er selskapets første fysiske lokasjon i Asia og vil fokusere på arbeidet med å lette og oppskalere FREYRs test og utvikling av 24M Technologies’ batteriplattform. FREYRs nye anlegg vil bli lokalisert i Fukuoka der testutstyret for tiden blir installert.

FREYRs japanske utviklingssenter vil primært jobbe med elektrokjemisk testing av ulike materialer relatert til 24Ms teknologi, samtidig som den gir en plattform for rekruttering og ansettelse av erfarne batteriingeniører.

– Japan er et globalt senter for batteriutvikling, og følgelig hjemsted for noen av de mest erfarne og dyktige litiumionbattericelle-ekspertene i verden, sier Rune Nordgaard, FREYRs landssjef i Japan. – Vår forretningsenhet for nye teknologiressurser i Fukuoka vil bidra til FREYRs utvikling av batterier ved å utvide kapasiteten vår for testing i laboratorieskala knyttet til 24Ms plattform, samt gi tilgang til avansert teknologi og en dyp pool av erfarne ingeniørtalenter.

FREYR forventer også at etableringen vil bidra til å akselerere og støtte samarbeidet med andre 24M lisenspartnere basert i regionen, sammen med material- og utstyrsleverandører

Powered by Labrador CMS